31.03.2021

Pe drumul județean 711, care reprezintă unul dintre obiectivele Proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de transport județean prin modernizarea DJ 720B, DJ 711 și DJ 101B pe traseul limită județ Prahova - Moreni - Gura Ocniței - Răzvad - Ulmi - Târgoviște - Comișani - Bucșani - Băleni - Dobra - Finta - Bilciurești - Cojasca - Cornești - Butimanu - Niculești - limită județ Ilfov", cod SMIS 117822, în prezent sunt în plină desfășurare lucrările prevăzute, al căror beneficiar este Consiliul Județean Dâmbovița.

Pentru a vedea modul în care se realizează aceste lucrări, președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, administratorul public al județului, Cristian Avanu, directorul Vasile Dinu - Direcția Tehnică și Florin Valeriu Gilia, șef serviciu în cadrul Direcției de Strategii, Programe și Investiții, s-au aflat astăzi pe teren, în trei localități din județ, în puncte unde sunt realizate activități de reabilitare și modernizare a DJ 711.

În sectorul intravilan Dobra, se așterne stratul de bază din mixtură asfaltică. Lucrările se încadrează în Lotul III al proiectului amintit - care urmărește reabilitarea DJ 711 pe traseul Băleni - Dobra - Finta - Bilciurești - Cojasca, de la km 16+000 la km 35+350. La conferința de presă organizată la fața locului s-a aflat și primarul comunei Dobra, Daniel Cosmin Nica.

Președintele Corneliu Ștefan: „Este cel mai mare proiect de infrastructură rutieră din județul Dâmbovița, ce prevede reabilitarea și modernizarea a 62 km de drum județean, cu o valoare de peste 211 milioane lei. Ne aflăm în comuna Dobra, pe Lotul III - cu o valoare de aproximativ 50 milioane lei, în cadrul căruia 19 km de drum sunt într-un amplu proces de modernizare: strat de bază, alei carosabile, poduri și podețe și, nu în ultimul rând, crearea de alveole pentru stațiile de autobuz și devierea rețelelor de telecomunicații și de utilități. Din acest lot fac parte comunele Băleni, Dobra, Finta, Bilciurești și Cojasca, iar astăzi, aici, în Dobra, se toarnă stratul de bază pentru această porțiune de drum. Le mulțumesc pentru prezența la această conferință de presă domnului primar, dar și colegilor mei din aparatul tehnic - pentru sprijinul pe care îl dau acestui proiect. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și îi asigurăm pe locuitorii comunelor aflate de-a lungul acestui drum județean că vom termina la timp lucrările, ce se realizează cu finanțare europeană și cofinanțare din partea Consiliului Județean Dâmbovița. Anul acesta, după aprobarea bugetului propriu al Consiliului Județean Dâmbovița, vom lansa, în cadrul Programului Județean de Dezvoltare Locală, un parteneriat cu comuna Dobra. Vom avea patru proiecte în comun. Vom sprijini toate proiectele pe care domnul primar le-a gândit pentru localitatea Dobra și, nu în ultimul rând, vom finaliza și ultima porțiune, prevăzută pentru reabilitare și modernizare, a DJ 720A, Dobra - Mărcești - Finta, prin Societatea Drumuri și Poduri a Consiliului Județean Dâmbovița.”

Primarul Daniel Cosmin Nica: „Ne aflăm chiar la finalizarea tronsonului de asfalt din zona Dobra. Am avansat și cu lucrările la trotuare - în această privință ne-am înțeles foarte bine și cu firma constructoare, dar și cu cetățenii. Atât eu, cât și cetățenii suntem bucuroși că se realizează acest drum prin localitatea noastră. Mulțumesc consiliului județean pentru sprijinul pe care ni-l acordă în dezvoltarea localității. În termen de o lună, vom începe asfaltarea a 2,3 km de drumuri comunale, în cadrul unui parteneriat 50% consiliul județean, 50% consiliul local. Urmează un proiect de modernizare a șanțurilor pe drumurile comunale atât la Dobra, cât și la Mărcești. Avem un proiect în parteneriat cu consiliul județean pentru realizarea a două baze sportive la Dobra și, respectiv, la Mărcești. Vom avea și un proiect de modernizare a grădiniței din satul Mărcești.”  

În comuna Cojasca, președintele Corneliu Ștefan a mers în zona sectorului intravilan, unde se fac, în prezent, lucrări de amenajare a trotuarelor și deviere a rețelelor de telecomunicații ce sunt prevăzute de specificațiile pentru Lotul IV din proiect, DJ 711 Cojasca, Cornești, km 35+350 - km 40+830 și DJ 101B, Butimanu - Niculești - limită Județ Ilfov, km 0+000 - km 8+135.

Președintele Corneliu Ștefan a spus: „Ne aflăm în localitatea Cojasca. Le mulțumesc pentru prezență și doamnei primar a comunei Bilciurești, Adina Stoican, dar și domnului primar al comunei Cojasca, Gheorghe Victor. Numai pe acest lot avem aproape 13 km de drum, cu o valoare a lucrărilor de 48 milioane lei, din care 98% provin din finanțare europeană, iar 2% - cofinanțare a Consiliului Județean Dâmbovița. Pe raza celor două localități au început lucrările la acostamente, iar trotuarele, după cum vedeți, se află într-un amplu proces de reabilitare și modernizare. Vom trece la turnarea stratului de bază pe sectorul din care fac parte localitățile Cojasca, Bilciurești, Cornești, Butimanu și Niculești. Consiliul Județean Dâmbovița susține proiectele din cele două localități. În luna mai vom lansa cel mai mare proiect de dezvoltare a comunităților locale - Programul Județean de Dezvoltare Locală și vom sprijini toate proiectele depuse, deci și cele din partea comunelor Bilciurești și Cojasca.”

Primarul comunei Bilciurești, Adina Stoican: „În localitatea Bilciurești, așa cum v-a spus și domnul președinte, au început lucrările la trotuare și podețe. Împreună cu consiliul județean vom face și o asociere pentru asfaltarea a 2 km de drum înspre satul Aluniș. Am depus un proiect pentru modernizarea școlii, prin Compania Națională de Investiții. Vrem să depunem un proiect și pentru alimentarea cu gaze naturale, în asociere cu localitățile învecinate, Dobra, Cornățelu și Cojasca.”

Primarul comunei Cojasca, Gheorghe Victor: „Mulțumim consiliului județean pentru implicarea în acest proiect. Lucrările de modernizare a DJ 711 erau necesare. Îi mulțumim constructorului pentru implicare și le cerem scuze cetățenilor pentru disconfortul produs.”

La Comișani, se lucrează la amenajarea terasamentelor și la fundația drumului în zona intrării în satul Lazuri. Lucrările de aici sunt incluse în Lotul II al proiectului, care urmărește traseul DJ 711 Târgoviște - Ulmi - Comișani - Bucșani - Băleni, de la km 0+000 la km 16+000. Lotul II prevede și turnarea de rigole carosabile în sectorul intersecție Ulmi - intersecție IVECO.

Președintele Corneliu Ștefan: „Îi mulțumesc pentru prezență domnului primar al comunei Comișani, Ion Bătrânu. L-am invitat astăzi să fie alături de noi. Este un moment deosebit - au început lucrările și pentru reabilitarea acestui tronson de drum, pe porțiunea localității Comișani. Astăzi, lucrările sunt în curs de execuție, după ce au început în forță. Lucrările din cadrul acestui lot privesc 16 km de drum, valoarea lucrărilor fiind de peste 36 milioane lei.”

Primarul comunei Comișani, Ion Bătrânu: „Mă bucur că cetățenii comunei Comișani vor beneficia de un drum la standarde europene. Pe lângă acest drum, tot în comuna Comișani - satul Lazuri, avem proiecte deosebite. Mâine vom face recepția lucrărilor de extindere a rețelei de canalizare, de care beneficiază întreaga comună.”

Compartimentul Imagine, Relații Externe al Consiliului Județean Dâmbovița