17.08.2021

Se desfășoară în ritm susținut lucrările de restaurare și conservare a Complexului Național Muzeal Curtea Domnească din Târgoviște, în cadrul proiectului „Impulsionarea dezvoltării județului Dâmbovița și păstrarea identității culturale a fostei capitale a Țării Românești prin conservarea, protejarea, dezvoltarea și valorificarea Ansamblului Monumental Curtea Domnească din Târgoviște”.

Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a făcut astăzi o vizită de lucru pe șantierul de la Curtea Domnească pentru a vedea ritmul în care se realizează lucrările proiectate, stadiile de execuție a acestora, dacă au apărut probleme de implementare și care sunt soluțiile recomandabile.  

Proiectul este implementat de Consiliul Județean Dâmbovița, din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, și urmărește valorificarea durabilă a patru obiective istorice - ruinele Bisericii Paraclis, Turnul Chindiei, Biserica Domnească Mică „Sf. Vineri” și Biserica Domnească „Adormirea Maicii Domnului” - din cadrul complexului.

Stadiul fizic de execuție a lucrărilor este de 67,60%.

Până în prezent, la Turnul Chindiei s-a făcut consolidarea pe trunchiul de piramidă, cilindrul fiind, de asemenea, în lucru. La interior, lucrările la tencuială, de sus în jos, au ajuns la baza turnului. La exterior, se face sablarea și înlocuirea tuturor zonelor în care cărămida sau liantul au fost măcinate de timp. Se va trece la etapa următoare - curățarea părții de jos a Turnului Chindiei, amenajarea hidroizolației, al cărei scop este împiedicarea infiltrării apei pluviale, realizarea unui sistem de preluare a apei pluviale, care va fi redirecționată, astfel fiind împiedicată scurgerea ei pe barbacanele existente, ce vor rămâne în structura turnului, doar cu rol decorativ.   

La Biserica Paraclis, s-au refăcut zidurile la nivelul existent. În prezent, se lucrează la rostuirea cărămizilor, astfel încât să se poată trece la etapa următoare, și anume realizarea pavajului interior, care urmează să fie modificat. În timpul lucrărilor, prin cercetări arheologice, s-a descoperit o cărămidă specială, care este atribuită existenței  unui pavaj anterior. Constructorul va realiza respectiva cărămidă, iar, la exterior, aleile vor fi făcute cu cărămida existentă anterior, așadar cu pavajul deja cunoscut.    

În ceea ce privește lucrările realizate la Biserica Sfânta Vineri, s-au încheiat lucrările de consolidare a turlei de pe naos, s-au realizat acoperișul și instalațiile electrice.

În prezent, se lucrează la restaurarea picturii de pe exteriorul turlei bisericii. După terminarea picturii exterioare, se va trece realizarea pavajului, a trotuarelor din jurul bisericii. În paralel, se lucrează la restaurarea ușilor bisericii, ele fiind prevăzute în proiectul de recondiționare a tâmplăriei de la parter. Ferestrele actuale ale turlei vor fi înlocuite, pentru a se asigura un sistem etanș la infiltrațiile pluviale.

La Biserica Domnească, s-au făcut lucrările de verificare a acoperișului (înlocuirea jgheaburilor, a paratrăznetului etc.). În prezent, s-au realizat în proporție de 90% aleile din jurul bisericii, piatra fiind înlocuită. S-au făcut probele de culoare pentru rostuirea acestora cel mai târziu săptămâna viitoare, pentru ca, pe 8 septembrie, platoul din fața bisericii să fie gata astfel încât să se poată desfășura ședința festivă a Consiliului Local Târgoviște. În paralel, se restaurează frescele din pridvorul bisericii, aceasta fiind ultima intervenție care se va mai face pe biserică, lucrările la acest obiectiv fiind aproape de finalizare.

Președintele Corneliu Ștefan: Am vrut să văd astăzi stadiul lucrărilor de conservare la cele patru obiective din cadrul Complexul Național Muzeal Curtea Domnească. De asemenea, am vrut să fac o analiză la fața locului a anumitor lucrări care nu au fost prinse în proiect, dar care sunt necesare. M-am consultat cu colegii care se ocupă de implementarea acestui amplu proiect de restaurare și am decis să demarăm și alte lucrări suplimentare. Astăzi se va lua decizia restaurării picturii de la Biserica Sfânta Vineri și punerea în valoare a acesteia. Acest lucru va fi benefic pentru monument în primul rând. În urma măsurătorilor, a rezultat că este vorba despre aproximativ 100 metri pătrați de pictură de restaurat. Tencuiala va fi înlocuită cu una nouă, care va rămâne sub fresca actuală. În plus, a început proiectarea pentru fresca exterioară la Biserica Mare Domnească, în pridvor. Aceste două aspecte sunt deosebit de importante.”

         

Compartimentul Imagine, Relații Externe al Consiliului Județean Dâmbovița