18.12.2012

Astăzi, 17 decembrie 2012, Preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Adrian Ţuţuianu, a avut o întâlnire la sediul instituției cu primarii localitatilor din județ, în vederea dezbaterii cu tema „Măsuri fiscal-bugetare cu impact asupra activității autorităților locale din județul Dâmbovița în anul 2013”.

La eveniment au mai participat: Prefectul judeţului - Victor Sanda, vicepreşedintele CJD -  Gabriel Grozavu, directorul Direcţiei Generale de Finanţe Publice - Dragos Rusu, trezorierul şef -  Marcela Ivan si inspectorul-șef ISU Dâmboviţa -  col. Mirel Pietreanu.

Ordinea de zi a dezbaterii a cuprins informări ale diferitelor modificări aduse unor acte normative, precum și prezentări utile pentru parcursul fiscal-bugetar al anului 2013, după cum urmează:

·         Modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal cu privire la nivelul valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale si alte taxe asimilate acestora precum și, amenzile aplicabile incepand cu anul 2013 și a OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscală.

·         Modificări legislative in ceea ce privește stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar in anul 2013, prorogarea unor termene din actele normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare.

·         Prezentarea propunerii legislative a UNCJR intitulată ,,Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice’’.

·         Prezentarea calendarului bugetar pe anul 2013, în conformitate cu art.37 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice, republicată.

·         Prezentarea aspectelor fiscal-bugetare pe anul 2013 cu referire la aprobarea bugetelor unităților administrativ-teritoriale pe anul 2013, a tuturor unităților administrativ teritoriale din județul Dâmbovița.

·         Modificări legislative în domeniul achizitiilor publice.

·         Etapizarea procedurilor de implementare ale obiectivelor de asociere a județului Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița cu localitățile județului Dâmbovița prin Consiliile locale.

·         Stadiul aprobării nivelului taxei de habitat pe anul 2013 de către consiliile locale din județul Dâmbovița.