07.02.2007

Informaţie de presă

8 februarie - Preşedintele Consiliului judeţean Damboviţa participă la şedinţa extraordinară a CpDR Sud Muntenia

Preşedintele Consiliului judeţean Damboviţa, Gheorghe Ana participă în data de 08 februarie la şedinţa extraordinară a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, care se va desfăşura începand cu orele 10:00, la campusul Universităţii Constantin Brancoveanu din Piteşti, judeţul Argeş.
Printre subiectele ce vor fi dezbătute şi aprobate în cadrul acestei reuniuni se află o serie de proiecte de hotarari privind Planul de acţiuni al Consiliului pentru Dezvoltare Regională (CpDR) Sud Muntenia pentru anul 2007 şi Planul de acţiuni al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională (ADR) pe primul semestru al anului în curs dar şi un set de propuneri de modificare a legii 315/2004
Totodată, va fi prezentată o informare referitoare la situaţia portofoliului de proiecte, pentru fiecare judeţ component al Regiunii Sud Muntenia, proiecte ce urmează să fie finanţate din Programul Operaţional Regional 2007-2013. Prin grija ADR Sud Muntenia, materialele de şedinţă pot fi consultate pe pagina de Internet a agenţiei www.adrmuntenia.ro.


Informaţie de presă

8-9 februarie - Preşedintele Consiliului judeţean Damboviţa participă la Adunarea Generală a Uniunii Consiliilor Judeţene din Romania (UNCJR)

Preşedintele Consiliului judeţean Damboviţa participă în zilele de 8 şi 9 februarie la lucrările Adunării Generale a Uniunii Consiliilor Judeţene din Romania (UNCJR), organizate în incinta complexului Confort-Rin din municipiul Bucureşti.
Pe ordinea de zi sunt incluse, pe langă raportul activităţii UNCJR pe anul 2006 şi aprobarea programului de activitate şi a bugetului pe anul în curs, o serie de aspecte ce vizează : efectele aplicării TVA la proiectele finanţate din fonduri europene, efectele aplicării noii formule de repartizare a sumelor de echilibrare pentru autorităţile locale, relaţia dintre autorităţile locale în calitate de principali beneficiari ai fondurilor structurale şi autorităţile centrale în calitate de autorităţi de management.