15.02.2007

Informaţie de presă (Consiliul judeţean Dâmboviţa, 13 februarie 2007)

Judeţul Dâmboviţa se prezintă oficialilor Uniunii Europene, la recepţia organizată de Comitetul Regiunilor, la Bruxelles, în cinstea noilor ţări membre România şi Bulgaria

În perioada 13-14 februarie, la Bruxelles, se desfăşoară prima Sesiune Plenară a Comitetului Regiunilor, eveniment cu ocazia căruia preşedintele acestei instituţii, Michael Delbarre, oferă o recepţie în onoarea noilor state membre care au aderat la Uniunea Europeană. La recepţie, sunt invitaţi şi delegaţi ai României la Bruxelles, reprezentanţi ai instituţiilor din România, mass-media, alţi invitaţi.

Cu acest prilej, reprezentanţilor consiliilor judeţene din România, între care şi judeţul Dâmboviţa, le-au fost puse la dispoziţie standuri unde să poată prezenta specificul şi oportunităţile în domeniul turismului pentru fiecare judeţ, etc.

Reprezentantul Consiliului judeţean Dâmboviţa la Bruxelles, Adrian Luţescu, a primit pentru eveniment, placheta judeţului cu simbolurile sale, precum şi o serie de pliante, obiecte şi CD-uri de promovare a istoriei, culturii şi tradiţiilor specifice judeţului Dâmboviţa, pentru a fi donate celor interesaţi (vezi imaginile următoare).