10.08.2021

Proiectul „Drum de legătură pentru creșterea accesibilității în zona urbană a orașului Găești”, ce face parte din contractul „Drumuri de legătură ale DN 71 și DN 7 la Drumul Expres Valahia, Autostrada A1 - Ploiești, pentru creșterea accesibilității în zonele urbane ale municipiului Târgoviște și orașului Găești”, a primit avizul pentru studiul de prefezabilitate aferent, aceasta fiind o etapă specifică investițiilor de mare anvergură, premergătoare realizării studiului de fezabilitate.

Emiterea avizului favorabil pentru studiul de prefezabilitate a făcut obiectul întâlnirii de astăzi, 10 august 2021, a reprezentanților Comisiei Tehnice din cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) cu reprezentanții Consiliului Județean Dâmbovița.

Prezentul studiu de prefezabilitate face analiza a trei trasee pentru varianta ocolitoare a orașului Găești, realizabilă în cadrul unui proiect cu o valoare totală de 89.917.037,74 lei (inclusiv TVA) și cu durata estimată de implementare de 36 luni.

Varianta recomandată este traseul care face legătura între DN 7 și DN 61 și se încadrează în clasa tehnică III a drumurilor publice „Drumuri naţionale europene, drumuri naţionale principale, drumuri naţionale secundare, drumuri judeţene cu două benzi de circulaţie”, clasă caracterizată printr-o circulaţie preponderentă de vehicule grele (peste 20% din trafic).

Ruta avută în vedere ocolește orașul Găești pe la sud-est, prin culoarul dintre Găești și Merii. Punctul de pornire al rutei propuse, și anume km 0+000, este intersecția cu DN 7, la km 70+050, pe partea stângă a acestuia. Aici este prevăzut un sens giratoriu care asigură legătura cu DN 7. De la sensul giratoriu, traseul se orientează către sud-vest, traversând simultan calea ferată cu două fire București - Pitești - Craiova și DJ 401A, prin intermediul unui pasaj rutier suprateran, la km 1+000. Traseul continuă către vest, traversează o zonă de terenuri agricole și se termină la sud de orașul Găești, în zona DN 61 (km 4+500). La sfârșitul traseului, drumul propus intersectează DN 61, la km 75+900, pe partea stângă a acestuia, intersecție în care va fi amenajat un sens giratoriu.

Drumul este relativ rectiliniu, el fiind format dintr-o succesiune de aliniamente și curbe cu raze mari. Lungimea totală a acestei variante este de aproximativ 4,5 km. Datele tehnice ale acestei variante de drum prevăd realizarea unei benzi pe sens, cu lățimea de 3,50 m, amenajarea a 3 intersecții cu sensuri giratorii sau noduri rutiere - o intersecție amenajată cu sens giratoriu în punctul de încrucișare cu DN 7, o intersecție amenajată cu pasaj suprateran peste DJ 401A și calea ferată București - Pitești - Craiova, o intersecție amenajată cu sens giratoriu în punctul de încrucișare cu DN 61.

Prin realizarea acestei investiții, se așteaptă concretizarea mai multor obiective care, cumulate, vor duce la sporirea calității vieții locuitorilor din perimetrul vizat de proiect, dar și a confortului și siguranței tuturor participanților la trafic, care tranzitează zona respectivă, și anume: fluidizarea circulației prin mutarea traficului greu și a traficului de tranzit din zona urbană a orașului Găești pe drumul de legătură; reducerea timpului de călătorie și creșterea vitezei medii de deplasare atât în orașul Găești, cât și în localitățile învecinate; asigurarea unui acces mai rapid la rețeaua de drumuri județene, naționale și autostrăzi; înlesnirea accesului locuitorilor atât la obiectivele economice amplasate pe raza județului nostru, cât și la rețeaua de drumuri naționale și județene care tranzitează județul; îmbunățătirea calității mediului înconjurator prin reducerea emisiilor de poluanți; sporirea calității vieții locuitorilor orașului Găești datorită reducerii traficului; îmbunățătirea condițiilor de siguranță rutieră și a confortului în trafic; posibilitatea atragerii de noi investiții în zonă, de dezvoltare a turismului în județul nostru și a investițiilor imobiliare; crearea premiselor de creștere economică în toate sectoarele de activitate.

Reamintim faptul că, în luna mai a acestui an, Consiliul Județean Dâmbovița a depus proiectele pentru construirea Inelului 2 de Centură al Municipiului Târgoviște și a centurii ocolitoare a orașelor Pucioasa și Fieni, proiecte care au fost deja aprobate.           

Compartimentul Imagine, Relații Externe al Consiliului Județean Dâmbovița