01.10.2007

29.09.2007

M E S A J U L
Domnului Gheorghe Ana, Preşedintele Consiliului judeţean Dâmboviţa,
cu ocazia deschiderii noului an universitar,
01 octombrie 2007

Stimaţi profesori,
Dragi studenţi,

Deschiderea noului an universitar, îmi oferă un bun prilej de a adresa, în numele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, dar şi al meu personal, cele mai bune gânduri şi urări de succes studenţilor, cadrelor didactice şi conducerii Universităţii “Valahia, tuturor celor care activează în sistemul învăţământului superior târgoviştean.
Suntem cu toţii conştienţi de importanţa pe care o are învăţământul superior într-o societate modernă şi, atâta vreme cât de universitate depinde pregătirea elitelor naţionale, calitatea acestei pregătiri este crucială pentru viitorul unei naţiuni. Iată de ce, cu toţii – reprezentanţi ai administraţiei centrale, dar şi judeţene şi locale - avem datoria să aşezăm învăţământul universitar şi problemele acestuia pe unul dintre primele locuri în ierarhia priorităţilor noastre de acţiune.
Învâţământul universitar din România are o frumoasă tradiţie, în care s-a înscris cu succes şi Universitatea “Valahia care prin reprezentanţii săi – profesori şi studenţi - a evoluat în aceşti ani, remarcându-se atât în ţară cât şi peste hotare. Activitatea sa academică s-a reflectat într-o serie de colaborări cu importante centre universitare din Europa, America şi Asia. În spiritul tendinţelor actuale, şi aici s-au dezvoltat specialităţi şi forme noi de învăţământ, care reflectă noile preocupări ale societăţii în care trăim. Cursurile post-universitare, studiile apofundate, masteratele, învăţământul la distanţă, toate acestea fac parte din efortul de racordare a noastră la organizarea educaţiei universitare în lumea modernă.
Considerăm că este de datoria noastră să continuăm în această linie şi să dăm învăţământului universitar târgoviştean o nouă dimensiune calitativă, care să corespundă pe deplin exigenţelor de astăzi ale cunoaşterii. Anul acesta, Consiliul Judeţean Dâmboviţa a reuşit să fructifice colaborările sale externe, încheiate pe linie administrativă, venind în sprijinul învăţământului superior târgoviştean şi cooptând Universitatea “Valahia într-un parteneriat academic, alături de universităţi prestigioase din Italia, Portugalia şi Spania. Acest parteneriat nu se limitează doar la un schimb de experienţă ci, printr-o colaborare academică în viitorul Parc Industrial Priboiu, va contribui la dezvoltarea economică şi socială a judeţului Dâmboviţa.
Stimaţi profesori şi studenţi, vreau să vă asigur şi pe viitor de întreg sprijinul meu, în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Dâmboviţa şi de cetăţean al acestui judeţ, în tot ceea ce veţi întreprinde şi de acum înainte pentru consolidarea şi dezvoltarea învăţământului superior dâmboviţean şi, implicit, la propulsarea municipiului Târgovişte în rândul centrelor universitare de prestigiu din ţară.
Cu aceste gânduri şi cu aceste sentimente vă urez, ĩncă o dată, dumneavoastră – profesori şi studenţi– multă sănătate, succes în noul an universitar şi mult noroc ĩn viaţă!


PREŞEDINTE,
Ing. Gheorghe Ana