19.11.2007

CONSILIUL JUDETEAN DÂMBOVITA
16.11.2007

COMUNICAT DE PRESĂ

Preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Gheorghe Ana, i-a transmis ministrului Culturii şi Cultelor, Adrian Iorgulescu, o adresă oficială prin care îi solicită să respecte sentinţa definitivă a Curţii de Apel Ploieşti-Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, care îl obligă la încheierea protocolului de predare-primire a Ansamblului Brâncovenesc de la Potlogi.
Conducerea Consiliului Judeţean Dâmboviţa a stabilit un termen de 15 zile, de la data primirii adresei sus-aminite de către oficialul de la Ministerul Culturii şi Cultelor, care este aşteptat la sediul administraţiei judeţene pentru perfectarea protocolului.
Totodată, preşedintele Consiliului judeţean Dâmboviţa îi reaminteşte ministrului Culturii şi Cultelor că nerespectarea unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile atrage după sine (conform art. 24 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ) sancţiuni asupra conducătorului instituţiei în cauză, respectiv o amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere, iar dacă hotărârea în cauză continuă să nu fie executată sau nerespectată şi după aplicarea amenzii, atunci se constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă de la 2.500 lei la 10.000 lei.
Precizăm că prin Sentinţa nr. 12 din 30 ianuarie 2007, rămasă definitivă şi irevocabilă la data de 6 noiembrie a.c., Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ a Curţii de Apel Ploieşti a dat câştig de cauză Consiliului Judeţean Dâmboviţa în acţiunea formulată împotriva Ministerului Culturii şi Cultelor, ca urmare a refuzului acestei instituţii de a încheia protocolul de predare-primire pentru Ansamblul Brâncovenesc de la Potlogi, încălcând astfel Hotărârea de Guvern nr. 74/2006.
Reamintim că anul trecut, Guvernul României a emis Hotărârea nr. 74, contrasemnată de însuşi ministrul Adrian Iorgulescu, prin care Ansamblul Brâncovenesc Potlogi, revine în patrimoniul cultural al judeţului Dâmboviţa, alături de alte 11 obiective istorice şi culturale. De atunci, Ministerul Culturii şi Cultelor a refuzat permanent să procedeze la încheierea protocolului de predare-primire pentru Ansamblul Brâncovenesc Potlogi, parte integrantă a Complexului Muzeal Curtea Domnească Târgovişte, în ciuda numeroaselor solicitări transmise de către Consiliul Judeţean Dâmboviţa.
Din acest motiv, proiectul cultural judeţean de reabilitare a Palatului de la Potlogi, în vederea reintroducerii în circuitul turistic naţional şi internaţional, a fost blocat nejustificat, şi de aceea Consiliul Judeţean Dâmboviţa a ajuns în situaţia de a acţiona în instanţa de contencios administrativ, Ministerul Culturii şi Cultelor care se face vinovat de nerespectarea legii.

Purtător de cuvânt,
Alexandra Panţu