20.09.2013

Sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Dâmboviţa a găzduit astăzi, 19 septembrie, evenimentul de parafare a contractului de finanţare al proiectului „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii de sănătate - ambulatoriu spital oraş Găeşti, judeţul Dâmboviţa'', în cadrul Regio - Programul Operaţional Regional 2007 - 2013.

Au fost prezenţi: preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Adrian Ţuţuianu, directorul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională, Liviu, Muşat şi primarul oraşului Găeşti, Dan Iacobuţă.

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 2.376.525,38 lei, din care valoarea totală eligibilă a proiectului este de 1.668.764,35 lei (1.418.449,70 lei reprezintă fonduri nerambursabile FEDR, 216.939,36 lei fonduri de la bugetul naţional, iar 33.375,29 lei cofinanţarea eligibilă a beneficiarului).

Prin implementarea acestui proiect se va reabilita şi dota clădirea Spitalului Orăşenesc Găeşti destinată Ambulatoriului de specialitate, în vederea asigurării unor servicii de asistenţă medicală performante, adecvate şi eficiente, la standarde europene. Suprafaţa desfăşurată a clădirii destinată ambulatoriului, supusă lucrărilor de modernizare şi reabilitare, este de peste 1.400 de metri.

Proiectul, care se va realiza în 16 luni, va contribui la îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale acordate în cadrul Ambulatoriului Spitalului Găeşti, prin dezvoltarea unui sistem de prevenire şi tratare modern, performant, accesibil tuturor categoriilor de persoane afectate, precum şi a unui sistem eficient de servicii ambulatorii. De asemenea, cu ajutorul fondurilor Regio, ambulatoriul va fi dotat cu echipamente medicale de ultimă generaţie, mobilier specific şi echipamente IT.

La nivelul judeţului Dâmboviţa, acesta este cel de-al doilea contract finanţat în cadrul programului Regio pentru dezvoltarea infrastructurii serviciilor de sănătate, primul vizând reabilitarea şi modernizarea Spitalului Judeţean Dâmboviţa din municipiul Târgovişte.