07.02.2023

Președintele Corneliu Ștefan, a semnat luni, 6 februarie 2023, la sediul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), acordul de colaborare dintre Consiliul Județean Dâmbovița și ANCPI. Astfel, Dâmbovița devine județ-pilot în procesul de transformare digitală.

Protocolul urmărește realizarea unei conexiuni informatizate cu scopul transferului datelor necesare dezvoltării și îmbunătățirii serviciilor publice și urbanismului la nivel județean. Semnarea acordului a fost stabilită prin Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița nr. 432 din 19.12.2022.

Obiectul acestei înțelegeri îl constituie colaborarea celor două părți semnatare pentru derularea unui proiect concentrat pe reunirea aspectelor tehnice, juridice și administrative, pe baza cărora se va realiza o conexiune informatizată între ele.  Legătura astfel creată va servi transferului datelor necesare dezvoltării și îmbunătățirii serviciilor publice și urbanismului la nivel județean.

În contextul acestei interconectări, ANCPI va avea calitatea de furnizor de date, iar Consiliul Județean Dambovița, pe aceea de consumator de date.

Întrucât, în România, este extrem de redus gradul de interconectare a sistemelor informatice cu rol de gestionare a informațiilor administrative relevante, iar furnizarea de servicii prin prezență fizică generează dificultăți majore în desfășurarea proceselor administrative principale, care deservesc direct sau indirect serviciile publice, au fost demarate diverse inițiative de transferare a proceselor în mediul electronic.

Președintele Corneliu Ștefan: „Prin semnarea acestui protocol, Consiliul Județean Dâmbovița va putea să acceseze cu prioritate un serviciu digital ce va fi de mare ajutor administrațiilor județene. Este un pas important în vederea creării unei conexiuni informatice între Consiliul Județean Dâmbovița și Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, astfel încât informațiile administrative relevante pentru asigurarea serviciilor publice, dar și pentru implementarea proiectelor publice să fie riguros și corect gestionate. Transformarea digitală trebuie să devină unul dintre obiectivele principale ale instituțiilor administrației publice, deoarece digitalizarea este un mijloc prin care pot fi valorificate beneficiile oferite de tehnologiile actuale, în special de cele care permit interconectarea sistemelor pe baza fluxurilor de date”.

Această etapă de dezvoltare este esențială în vederea trecerii la conceptul de e-guvernare, concept capabil să contribuie decisiv la îmbunătățirea calităţii serviciilor publice, reducerea duratei de livrare și simplificarea accesului cetățenilor la acestea.

Prin Legea nr. 242/2022 privind schimbul de date între sisteme informatice şi crearea Platformei naţionale de interoperabilitate, s-a prevăzut necesitatea adoptării unor măsuri referitoare la tehnologii, echipamente, programe software şi datele utilizate de acestea, în vederea creşterii gradului de interconectare dintre sistemele informatice ale autorităţilor şi instituţiilor publice şi facilitării schimbului de date dintre acestea, cu respectarea principiilor şi obiectivelor Cadrului european de interoperabilitate.     La nivelul ANCPI, gradul de furnizare a serviciilor electronice este la standarde ridicate, existând inclusiv servicii informatice specifice de interogare dinamică pe baza unor componente API (application programming interface), care permit consumatorilor accesul direct la informație, în condiții controlate, astfel încât datele gestionate de ANCPI să contribuie rapid la creșterea calității serviciilor furnizate.

În calitate de părți semnatare, CJD și ANCPI au înțeles că forța mediului informatic constă în principal în capacitatea acestuia de a procesa și analiza date, situație în care se reliefează nevoia de a transfera, de la o autoritate la alta, date și nu documente, în format digital.

 

Compartimentul Imagine, Relații Externe,

Consiliul Județean Dâmbovița