04.07.2024

COMUNICAT DE PRESĂ

privind programul lucrărilor de infrastructură rutieră

din județul Dâmbovița, în perioada  8 – 14.07.2024

 

Consiliul Judeţean Dâmboviţa informează participanţii la traficul rutier că, în perioada 8 – 14 iulie 2024, va desfășura, prin societățile comerciale de profil, următoarele activități de infrastructură rutieră:

    

 1. Protejarea corpului și platformei drumului, prin șanturi și rigole pavate, podețe laterale DJ pe 710A,

       la Valea Lungă

 2. Protejarea corpului și platformei drumului, prin șanturi și rigole pavate, podețe laterale DJ pe 710A,

       la Vârfuri

 3. Protejarea corpului și platformei drumului, prin șanturi și rigole pavate, podețe laterale DJ pe 702A,

       la Crânguri – Voia

 4. Protejarea corpului și platformei drumului, prin șanturi și rigole pavate, podețe laterale pe DJ 702B,

       la Cândești

 5. Covor bituminos DJ 710 A sector Valea Lungă, km 7+000-12+450

 6. Întreținere îmbrăcăminte asfaltică DJ 714, sector intersecție DJ 714 cu DJ 713 Peștera

 7. Estetică rutieră DJ 711A Cojasca – Ghergani – Serdanu – Potlogi – Corbii Mari

 8. Întreținere drumuri pietruite DJ 714 sector Bolboci – Cheile Tătarului

 9. Estetică rutieră DJ 711B Cazaci – Racovița – Bucșani

10. Estetică rutieră DJ Târgoviște – Gura Șuții – Produlești – DN 7

11. Estetică rutieră DJ 702 G Ionești – Pătroaia Deal – limită județ Argeș

12. Estetică rutieră DJ 611 Petrești – Vișina – Fierbinți – Glogoveanu

13. Defrișare și toaletare arbori și subarboret pe sectoarele ce aparțin drumului județean DJ 702D

        Viișoara – Geangoești – Mogoșani –  Dragomirești – Hulubești

14. Întreținere poduri și podețe pe DJ 702B, la Tătărani

15. Siguranța circulației

         - semnalizare rutieră conform adreselor C.J. Dâmbovița – limitatoare de viteză

16. Reabilitare și modernizare DJ724 Malu cu Flori – Pucheni

17. Pod de legătură între DJ 714 și Camping Zănoaga

18. Covor bituminos pe DJ 714 Glod – Sanatoriu Moroeni