09.05.2013

Nr.

Nr.  AVIZ

DENUMIRE DOCUMENTAȚIE

BENEFICIAR

PROIECTANT

1.

Nr.34 /30.04.2013

 

STUDIU DE OPORTUNITATE ÎN SCOPUL INIȚIERII PUZ - EXTINDERE INTRAVILAN  ȘI LOTIZARE  TEREN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE, SUPRAFAȚA 9912 mp

MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE CARTIER PRISEACA

BURU CHRISTIAN AUREL  CONDEA GABRIEL, București,

 

SC AREAL DESIGN SRL

TARGOVIȘTE

2.

Nr. 35/30.04.2013

 

STUDIU DE OPORTUNITATE

ÎN SCOPUL INIȚIERII  PUZ – INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN  A SUPRAFEȚEI DE 78000 mp  PENTRU CONSTRUIRE  CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ

COMUNA DOBRA

SC ENERGO NATUR VIȘINA S.R.L, București

S.C. ARHICAD S.R.L. TÂRGOVIȘTE

 

3.

Nr. 36 / 30.04.2013

 

STUDIU DE OPORTUNITATE PUZ  PE SUPRAFAȚA DE 19.177   mp  PENTRU  ÎNFIINȚARE  PARC FOTOVOLTAIC

COMUNA DOBRA

S.C. AIBO TRADING & ADVERTISING S.R.L.

 

S.C ADDA S.R.L. TÂRGOVIȘTE

 

4.

Nr. 38 / 30.04.2013

 

STUDIU DE OPORTUNITATE  ÎN SCOPUL INIȚIERII PUZ  PE SUPRAFAȚA DE

53.500 mp   PENTRU ÎNFIINȚARE PARC FOTOVOLTAIC

COMUNA CONȚEȘTI, SAT BĂLTENI

S.C. AIBO TRADING & ADVERTISING S.R.L.

 

S.C. ADDA S.R.L. TÂRGOVIȘTE

 

5.

Nr. 26 /  30.04.2013

 

PLAN  URBANISTIC ZONAL  –  INTRODUCERE  ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI DE

91.800 mp  PENTRU  PARC FOTOVOLTAIC

COMUNA ULIEȘTI

S.C. ARES ENERGY S.R.L BUCUREȘTI

BIROU INDIVIDUAL DE PROIECTARE –

c. arh. Găman Nicolae,

TÂRGOVIȘTE

6.

Nr. 27 /  30.04.2013

 

PLAN  URBANISTIC  ZONAL  - PARC ENERGETIC FOTOVOLTAIC

 suprafața de teren de 45.935 mp;

COMUNA PRODULEȘTI

S.C. PAPERONE PRADULEȘTI S.R.L., BRASOV

PROIECTANT: BIROU INDIVIDUAL DE PROIECTARE – c. arh. Găman Nicolae TÂRGOVIȘTE

 

7.

Nr. 28 / 30.04.2013

 

PLAN URBANISTIC ZONAL – CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ  COMUNA Costeștii din Vale

suprafața de 39.341 mp

S.C. PERFORM SUN ENERGY S.R.L.

GĂEȘTI

PROIECTANT: BIROU INDIVIDUAL DE PROIECTARE – c. arh. Găman Nicolae,

TÂRGOVIȘTE

8.

Nr.  29 /  30.04.2013

 

PLAN URBANISTIC ZONAL -  CENTRALĂ FOTOVLOTAICĂ DRAGODANA

suprafața de 20.000 mp  ;

 

 

S.C. PERFORM SUN ENERGY S.R.L.

GĂEȘTI

PROIECTANT: BIROU INDIVIDUAL DE PROIECTARE – c. arh. Găman Nicolae,

TÂRGOVIȘTE

9.

Nr. 30 / 30. 04. 2013

 

PLAN  URBANISTIC ZONAL  –  INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA COSTRUIRII  UNEI  STAȚII  ELECTRICE  INTRARE/IEȘIRE  PENTRU  RACORD  LA S.E.N. A  CENTRALEI  ELECRTICE  FOTOVOLTAICE

comuna CORNĂȚELU, Suprafața de  9.938 mp

S.C. FOTON ALFA  S.R.L. BUCUREȘTI

S.C. PROIECT HABITAT  S.R.L. PUCIOASA, 

10.

Nr. 31  /  30.04.2013

 

PLAN  URBANISTIC ZONAL  –  INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA REALIZĂRII UNEI CENTRALE ELECTRICE FOTOVOLTAICE LA ROMÂNEȘTI PE SUPRAFAȚA DE 39.842 mp, comuna POTLOGI

S.C. NEF SERVICE TREI  S.R.L. BUCUREȘTI

S.C. PROIECT HABITAT  S.R.L. PUCIOASA ,  jud.DÂMBOVIȚA

 

11.

Nr. 32 / 30.04.2013

 

PLAN  URBANISTIC ZONAL  –  INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA REALIZĂRII UNEI CENTRALE ELECTRICE FOTOVOLTAICE LA ROMÂNEȘTI PE SUPRAFAȚA DE 11.800 mp, COM. POTLOGI

S.C. NEF SERVICE TREI  S.R.L

S.C. PROIECT HABITAT  S.R.L. PUCIOASA

 

12.

Nr.  33 /  30.04.2013

 

PLAN  URBANISTIC ZONAL  –  ÎNFIINȚARE DEPOZIT MATERIALE DE CONSTRUCȚII

suprafața  de 19.470 mp,  comuna CREVEDIA

S.C. AGROLAND S.R.L.

S.C. ADDA S.R.L. Târgoviște,

 

 

13.

Nr.  34/  30.04.2013

 

PLAN  URBANISTIC ZONAL  –  ÎNFIINȚARE PARC FOTOVOLTAIC

Comuna Comișani ,  suprafața de 76.500 mp

SC. FV1 SOLAR S.R.L.

S.C. ADDA S.R.L. Târgoviște

14.

Nr. 35 / 30.04.2013

 

PLAN  URBANISTIC ZONAL  –  INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ VISINA

Suprafața de 78.000 mp.

 

S.C. ENERGO NATUR VIȘINA SRL

ARHICAD S.R.L. TÂRGOVIȘTE

15.

Nr. 36 / 30.04.2013

 

PLAN  URBANISTIC ZONAL  –  ÎNFIINȚARE PARC FOTOVOLTAIC

COMISANI,

SUPRAFAȚA  83.000 mp 

SC. FV1 SOLAR S.R.L.

S.C. ADDA S.R.L. Târgoviște

 

16.

Nr. 37/  30.04.2013

 

DENUMIRE DOCUMENTAȚIE

PLAN  URBANISTIC ZONAL  –  INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI DE 13.252 mp PENTRU CONSTRUIRE LOCUIȚE P+1ET+M  comuna TĂRTĂȘEȘTI

MITULESCU STELUȚA,

MITU CONSTANTIN,

MITU P. MITU

 

ARHICAD S.R.L. TÂRGOVIȘTE

17.

Nr.  38 /  30.04.2013

 

DENUMIRE DOCUMENTAȚIE:

PLAN URBANISTIC ZONAL – ÎNFIINȚARE PARC  FOTOVLOTAIC

DRAGODANA, suprafața de 76.774 mp;

 

 

LANGURI MICHELINE

 

BIROU INDIVIDUAL DE PROIECTARE – arh. ENACHE LUCIAN

 

18.

4/30.04.2013

PUG MALU CU FLORI

C.L. MALU CU FLORI

S.C. URBANPRO SRL

TARGOVIȘTE