06.03.2013

CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA 

Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului 

Lista avizelor emise pentru documentațiile analizate în ședința C.T.A.T.U. din 28.02.2013

Nr.

crt.

Nr. aviz

Denumire documentație

Piese scrise

Piese desenate

Beneficiar

Proiectant

Avize de oportunitate în vederea inițierii P.U.Z.

1.

10/28.02.2013

STUDIU DE OPORTUNITATE ÎN SCOPUL INIȚIERII PUZ – INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI DE 63.1000MP PENTRU REALIZARE CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ CU PUTEREA INSTALATĂ DE 2,98 MW - COMUNA MĂTĂSARU, SATUL POROINICA, NCP

 

Planuri incadrare si propuneri

S.C. ”PLATFORMA GREEN 2011” S.R.L. TÂRGOVIȘTE S.C. ARCHITECTURE S.R.L. TÂRGOVIȘTE
2.

11/28.02.2013

STUDIU DE OPORTUNITATE ÎN SCOPUL INIȚIERII PUZ – INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ȘI LOTIZAREA SUPRAFEȚEI DE 17.584MP PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE - MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE, CARTIER PRISEACA, T-39, P- 550/17, 17/1, 18

 

Planuri incadrare si propuneri

IORDACHE MIHAI ALEXANDRU;

PAVEL DRAGOȘ ANDREI; LOPĂTARU LAVINIA IOANA; LOPĂTARU MANOIL FLORIN;

S.C. IORDANA S.R.L TÂRGOVIȘTE
S..C. AREAL DESIGN S.R.L. TÂRGOVIȘTE
3.

12/28.02.2013

 STUDIU DE OPORTUNITATE ÎN SCOPUL INIȚIERII PUZ – INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI DE 9.938MP ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI STAȚII ELECTRICE INTRARE/IEȘIRE PENTRU RACORD LA S.E.N. A CENTRALEI ELECTRICE FOTOVOLTAICE CORNĂȚELU - COMUNA CONȚEȘTI, SATUL CONȚEȘTI, T-45, P-386/6 și P386/7

 

Planuri incadrare si propuneri

S.C. FOTON ALFA S.R.L. BUCUREȘTI S.C. PROIECT HABITAT S.R.L. PUCIOASA
4. 13/28.02.2013

1.         STUDIU DE OPORTUNITATE ÎN SCOPUL INIȚIERII PUZ – INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI DE 102.400MP PENTRU REALIZAREA A DOUĂ PARCURI FOTOVOLTAICE - COMUNA ULMI, SATUL DUMBRAVA, Nr. cadastral 2483

 

Planuri incadrare si propuneri

S.C. ROUWA SOLAR S.R.L. BUCUREȘTI

S.C. FIRAS SOLAR S.R.L. BUCUREȘTI
BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ ”ENACHE LUCIAN” TÂRGOVIȘTEA
5. 14/28.02.2013

 1.         STUDIU DE OPORTUNITATE ÎN SCOPUL INIȚIERII PUZ – INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI DE 51.320MP PENTRU REALIZAREA PARC FOTOVOLTAIC - COMUNA POTLOGI, T-100/2, P-14-20

  Planuri incadrare si propuneri .C. SAV BOG TRANS S.R.L. BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ ”ENACHE LUCIAN” TÂRGOVIȘTE
6. 15/28.02.2013

1.         STUDIU DE OPORTUNITATE ÎN SCOPUL INIȚIERII PUZ – INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI DE 31.180MP PENTRU REALIZARE CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ CU PUTEREA INSTALATĂ DE 2,5MW - COMUNA LUCIENI, SATUL LUCIENI

  Planuri incadrare si propuneri S.C. OLTIREN COM S.R.L. TÂRGOVIȘTE BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ ”ENACHE LUCIAN” TÂRGOVIȘTE
7. 16/28.02.2013

1.         STUDIU DE OPORTUNITATE ÎN SCOPUL INIȚIERII PUZ – INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI DE 161.829MP PENTRU CONSTRUIRE PARC ENERGETIC FOTOVOLTAIC - COMUNA DOICEȘTI, Nr. cadastral

  Planuri incadrare si propuneri S.C. SOLIUS DOICEȘTI S.R.L. – COMUNA OCNIȚA, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ ”ENACHE LUCIAN” TÂRGOVIȘTE
8. 17/28.02.2013

 STUDIU DE OPORTUNITATE ÎN SCOPUL INIȚIERII PUZ – SCHIMBARE FUNCȚIUNE PENTRU SUPRAFAȚA DE 20.000MP DIN ZONĂ REZIDENȚIALĂ ÎN ACTIVITĂȚI ECONOMICE - PARC FOTOVOLTAIC CU PUTEREA INSTALATĂ DE 1,0 MW - COMUNA SĂLCIOARA, SATUL MOARA NOUĂ, Nr. cadastral 1059

  Planuri incadrare si propuneri S.C GIULIA FRUCT S.R.L. - RĂCARI S.C. EMARH PROIECT S.R.L. TÂRGOVIȘTE

9.

18/28.02.2013

STUDIU DE OPORTUNITATE ÎN SCOPUL INIȚIERII PUZ – INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI DE 20.000MP PENTRU CONSTRUIRE DEPOZIT MATERIALE DE CONSTRUCȚII - COMUNA CREVEDIA, SATUL DÂRZA, T-18, P 102/41

  Planuri incadrare si propuneri S.C. AGROLAND S.R.L. BUCUREȘTI S.C. ADDA S.R.L. TÂRGOVIȘTE

Avize tehnice  arhitect șef pentru P.U.G.

   1. 

2/28.02.2013

ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI BUCȘANI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

R.L.U.

Planuri incadrare si reglementari

PRIMARIA COMUNEI BUCȘANI, JUDETUL DÂMBOVIȚA

S.C. ARCHITECTURE S.R.L TÂRGOVIȘTE

Avize tehnice  arhitect șef P.U.Z. și P.U.D,

1.

6/28.02.2013

PUZ – INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI DE 53.800MP PENTRU CONSTRUIRE CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ - COMUNA DRAGOMIREȘTI, SATUL RÂNCACIOV, Nr. Cadastral provizoriu

R.L.U.

Planuri incadrare si propuneri

S.C. GGR INVEST S.R.L. TÂRGOVIȘTE S.C. ARCHITECTURE S.R.L. TÂRGOVIȘTE
2.

7/28.02.2013

 PUZ – SCHIMBARE FUNCȚIUNE PENTRU SUPRAFAȚA DE 39.709MP DIN ZONĂ DE LOCUINȚE ÎN PARC FOTOVOLTAIC - COMUNA CREVEDIA, SATUL CREVEDIA, Nr. Cadastral provizoriu

R.L.U.

Planuri incadrare si propuneri

S.C. SUN PARTNERS S.R.L. – BUCUREȘTI S.C. ARCHITECTURE S.R.L. TÂRGOVIȘTE
3. 8/28.02.2013 PUZ – INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI DE 4.606MP PENTRU CONSTRUIREA UNUI  DEPOZIT FRIGORIFIC DE LEGUME - COMUNA LUNGULEȚU, SATUL LUNGULEȚU, T-71/1, P-262/1/25

R.L.U.

Planuri incadrare si propuneri

S.C. HELP PLANT SUD-EST S.C. PROIECT HABITAT S.R.L. PUCIOASA
4. 9/28.02.2013

PUZ – INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI DE 4.993MP PENTRU CONSTRUIRE HALĂ - DEPOZIT - COMUNA GURA ȘUȚII, SATUL GURA ȘUȚII, Nr. Cadastral

R.L.U.

Planuri incadrare si propuneri

BARBU ANDREI S.C. ADDA S.R.L. TÂRGOVIȘTE
5. 10/28.02.2013 PUZ – INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI DE 30.420MP PENTRU CONSTRUIRE COMPLEX SERE FLORI ȘI LEGUME - COMUNA BUCȘANI, SATUL RACOVIȚA, Nr. Cadastral

R.L.U.

Planuri incadrare si propuneri

S.C. GLORIA SERENITY AGRO S.R.L. BUCURESTI S.C. ADDA S.R.L. TÂRGOVIȘTE
6. 11/28.02.2013 PUZ – INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI DE 161.829MP PENTRU CONSTRUIRE PARC ENERGETIC FOTOVOLTAIC - COMUNA DOICEȘTI, Nr. Cadastral

R.L.U.

Planuri incadrare si propuneri

S.C. SOLIUS DOICEȘTI S.R.L. – COMUNA OCNIȚA, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ ”ENACHE LUCIAN” TÂRGOVIȘTE
7. 12/28.02.2013 PUD – PARCELARE LOCUINȚE STR. C-TIN MANOLESCU PE SUPRAFAȚA DE 500MP – COMUNA ANINOASA, SATUL ANINOASA, Nr. Cadastral 71537

 

Planuri incadrare si propuneri

CIRCIVOIANU MARIA – ANINOASA BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ ”ENACHE LUCIAN” TÂRGOVIȘTE
8. 13/28.02.2013 PUZ – INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI DE 76.242MP PENTRU ÎNFIINȚARE FERMĂ CREȘTERE INTENSIVĂ STURIONI - COMUNA VĂCĂREȘTI, SATUL BRĂTEȘTII DE JOS, Nr. Cadastral

R.L.U.

Planuri incadrare si propuneri

S.C. AVICRISALI S.R.L. VĂCĂREȘTI S.C. ADDA S.R.L. TÂRGOVIȘTE
9.

14/28.02.2013

PUZ – INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI DE 50.000MP PENTRU ÎNFIINȚARE PARC FOTOVOLTAIC - COMUNA LUDEȘTI, SATUL TELEȘTI, Nr. Cadastral 178

R.L.U.

Planuri incadrare si propuneri

S.C. SUN LIGHT VOLT SRL PUCIOASA S.C. ADDA S.R.L. TÂRGOVIȘTE
10.

15/28.02.2013

PUZ – SCHIMBARE FUNCȚIUNE PENTRU SUPRAFAȚA DE 29.016MP DIN ZONĂ DE LOCUINȚE ÎN PARC FOTOVOLTAIC - COMUNA CONȚEȘTI, SATUL BOTENI, Nr. Cadastral

R.L.U.

Planuri incadrare si propuneri

S.C. SUNLIGHT POWER S.R.L. GALAȚI S.C. EMARH PROIECT S.R.L. TÂRGOVIȘTE
11. 16/28.02.2013 PUZ – SCHIMBARE FUNCȚIUNE PENTRU SUPRAFAȚA DE 19.300MP DIN ZONĂ DE LOCUINȚE ÎN PARC FOTOVOLTAIC - COMUNA CONȚEȘTI, SATUL BOTENI, Nr. Cadastral 1499

R.L.U.

Planuri incadrare si propuneri

S.C. SUNLIGHT POWER S.R.L. GALAȚI S.C. EMARH PROIECT S.R.L. TÂRGOVIȘTE
12.

17/28.02.2013

PUZ – INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI DE 60.000MP PENTRU CONSTRUIRE PARC ENERGETIC FOTOVOLTAIC – COMUNA FINTA

R.L.U.

Planuri incadrare si propuneri

S.C. F.R.A.N. ENERGY EARTH S.R.L.  BUCUREȘTI BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ ”ENACHE LUCIAN” TÂRGOVIȘTE