08.11.2012

 

CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA
Instituția Arhitectului Șef

Lista avizelor emise pentru documentațiile analizate în ședința C.T.A.T.U. din 02.11.2012

 

Nr. crt. Nr. aviz Denumire documentație Piese scrise Piese desenate Beneficiar(i) Proiectant
Avize de oportunitate în vederea inițierii P.U.Z.
1. 49/02.11.2012 STUDIU DE OPORTUNITATE ÎN VEDEREA INIȚIERII PUZ – INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI DE 2.861MP(T-26, P-286/17) PENTRU PARCELARE LOCUINȚE - COMUNA TĂRTĂȘEȘTI, SATUL GULIA nu este cazul Plan incadrare si plan propuneri STOICA DUMITRA - TĂRTĂȘEȘTI  s.c. ARCHITECTURE s.a. TÂRGOVIȘTE
2. 50/02.11.2012 STUDIU DE OPORTUNITATE ÎN VEDEREA INIȚIERII PUZ - INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI DE 23.000MP(T-22, P-389/10) PENTRU CONSTRUIRE PARC ENERGETIC FOTOVOLTAIC – COMUNA VIȘINA nu este cazul Plan incadrare si plan propuneri S.C. SOLAR UNIQUE ENERGY PARTENERS S.R.L. BUCUREȘTI BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ ”ENACHE LUCIAN” TÂRGOVIȘTE
3. 51/02.11.2012 STUDIU DE OPORTUNITATE ÎN VEDEREA INIȚIERII PUZ - INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI DE 25.000MP(T-21, P-374/32) PENTRU CONSTRUIRE PARC ENERGETIC FOTOVOLTAIC – COMUNA VIȘINA nu este cazul Plan incadrare si plan propuneri S.C. SOLAR PARTENERS S.R.L. BUCUREȘTI BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ ”ENACHE LUCIAN” TÂRGOVIȘTE
4. 52/02.11.2012 STUDIU DE OPORTUNITATE ÎN VEDEREA INIȚIERII PUZ – SUPRAFAȚĂ TOTALĂ STUDIATĂ S  = 56.553MP(T-28, P-442) DIN CARE INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN S= 35.249MP PENTRU CONSTRUIRE FERMĂ CREȘTERE VACI DE LAPTE ȘI  SECȚIE PROCESARE LAPTE – COMUNA NUCET, SATUL NUCET nu este cazul Plan incadrare si plan propuneri S.C. BEST TEAM CONSULTING S.R.L. BUCUREȘTI BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ ”ENACHE LUCIAN” TÂRGOVIȘTE
5. 53/02.11.2012 STUDIU DE OPORTUNITATE ÎN VEDEREA INIȚIERII PUZ – SCHIMBARE FUNCȚIUNE ZONA PENTRU SUPRAFAȚA DE 137.873MP(T-22, P-219/5,6,7,8,8/1,10/1, 10/2, 218/12) PENTRU CONSTRUIREA UNEI CENTRALE ELECTRICE FOTOVOLTAICE – COMUNA TĂRTĂȘEȘTI, SATUL GULIA nu este cazul Plan incadrare si plan propuneri S.C. MIKA INVESTMENT IMOB S.R.L. BUCUREȘTI BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ ”ENACHE LUCIAN” TÂRGOVIȘTE
6                    54/02.11.2012 STUDIU DE OPORTUNITATE ÎN VEDEREA INIȚIERII PUZ – INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI DE 44.000MP (T-12, P-100/2/19-26) PENTRU AMPLASARE  CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ - COMUNA ODOBEȘTI, SATUL CROVU nu este cazul Plan incadrare si plan propuneri S.C. ECO GREEN CONCEPT S.R.L. CONSTANTA BIROU INDIVIDUAL DE PROIECTARE - c. architect GĂMAN NICOLAE - TÂRGOVIȘTE
7                    55/02.11.2012 STUDIU DE OPORTUNITATE ÎN VEDEREA INIȚIERII PUZ – INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI DE 54.800(T- 12, P-100/2/1,13,15,16,17)MP PENTRU AMPLASARE CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ - COMUNA ODOBEȘTI, SATUL CROVU nu este cazul Plan incadrare si plan propuneri S.C PHOTOVOLTAIC POWER S.R.L. BUCUREȘTI BIROU INDIVIDUAL DE PROIECTARE - c. architect GĂMAN NICOLAE - TÂRGOVIȘTE
8                    56/02.11.2012 STUDIU DE OPORTUNITATE ÎN VEDEREA INIȚIERII PUZ – INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI DE 59.715MP(T-47/11, P-10/2) PENTRU AMPLASARE CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ - ORAȘUL RĂCARI nu este cazul Plan incadrare si plan propuneri S.C. GLOBNET-YU S.R.L. BUCUREȘTI BIROU INDIVIDUAL DE PROIECTARE - c. architect GĂMAN NICOLAE - TÂRGOVIȘTE
9                    57/02.11.2012 STUDIU DE OPORTUNITATE ÎN VEDEREA INIȚIERII PUZ – INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI DE 50.600MP(T-30//4, P-87,88,89) PENTRU AMPLASARE  CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ – ORAȘUL RĂCĂRI nu este cazul Plan incadrare si plan propuneri S.C. PHOTOVOLTAIC ENERGY PROJECT S.R.L. BUCUREȘTI BIROU INDIVIDUAL DE PROIECTARE - c. architect GĂMAN NICOLAE - TÂRGOVIȘTE
Avize tehnice  arhitect șef
1. 72/02.11.2012 PUZ - INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI DE 144.829MP(T-77, P- 922/9 și 10) PENTRU CONSTRUIRE PARC ENERGETIC FOTOVOLTAIC - COMUNA DRAGODANA, SATUL DRAGODANA R.L.U. plan incadrare si plan reglementari PREDEȘEL DANIEL - MOGOSOAIASTAN C-TIN BOGDAN - MOGOSOAIARADU IONUT MARIUS - BUCUREȘTI BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ ”ENACHE LUCIAN” Târgoviște
2. 73/02.11.2012 PUZ - MODIFICARE FUNCȚIUNE ZONĂ PENTRU SUPRAFAȚA DE 5.000MP ÎN SCOPUL CONSTRUIRII A DOUĂ PENSIUNI TURISTICE P+1 - COMUNA MOROENI, SATUL DOBREȘTI, str. nr. 4 și str. nr. 12, nr. cadastral 1769 R.L.U. plan incadrare si plan reglementari SERBINOV CORNEL ALEXANDRU - TÂRGOVIȘTE s.c. ADDA s.r.l. Târgoviște
3. 74/02.11.2012 PUZ - INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI DE 203.462MP(T-24) ÎN VEDEREA EXTINDERII UNEI CENTRALE ELECTRICE FOTOVOLTAICE - COMUNA CONȚEȘTI, SATUL BĂLTENI R.L.U. plan incadrare si plan reglementari S.C. BORRA ENERGY DANUBE S.R.L. - Bucuresti S.C. PROIECT HABITAT s.r.l. PUCIOASA
4. 75/02.11.2012 PUZ - INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN A SUPRAFEȚEI DE 98.500MP(T-62, P-71122) ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI CENTRALE ELECTRICE FOTOVOLTAICE - COMUNA BUTIMANU, SATUL BUTIMANU R.L.U. plan incadrare si plan reglementari S.C. BESTON SOLAR ENERGY S.R.L. - Bucuresti S.C. PROIECT HABITAT s.r.l. PUCIOASA