02.07.2013

 

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA                                                                                                                              

Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului si Urbanism                                                                                                                                                          

 

nr.

crt.

Denumire documentaţie

Număr aviz

Beneficiar

Proiectant

 

Documentaţii Studiu de Oportunitate depuse pentru obţinerea avizului de oportunitate în vederea iniţierii P.U.Z.

 

1.

Studiu de oportunitate  – Amplasare  panouri fotovoltaice,  Suprafaţa = 47. 500 mp, Comuna  Visina,

 

48/25.06.2013

CARTAGRIS  LIMITED  S.R.L.

 

S.C. ADDA S.R.L.

2.

 Studiu de Oportunitate  - Introducere în intravilan în vederea construirii unui depozit de fructe şi legume, Comuna Lunguleţu, sat Lunguleţu, judeţul Dâmboviţa, Suprafaţa = 5.040 mp, comuna Lunguleţu

49/25.06.2013

S.C. ROMSTAR S.R.L. Lunguleţu

 S.C. Habitat Pucioasa

Documentaţii Plan Urbanistic Zonal  şi Plan Urbanistic de Detaliu depuse în vederea obţinerii avizului tehnic al arhitectului şef

 

1.

 PUZ – Construire centrală electrică fotovoltaică,

 suprafaţa = 8.900,00 mp, Comuna Cornăţelu

50/25.06.2013

S.C. Tohmenergy SRL

S.C. ADDA S.R.L.

 

 

 

3.

 

 PUZ – Centrală electrică fotovoltaică, suprafaţa = 33.255,00 mp, Comuna Cornăţelu

51/25.06.2013

S.C. Tohmenergy SRL

S.C. ADDA S.R.L

 

 

 

4.

 PUZ – Centrală electrică fotovoltaică, Suprafaţa = 39.000 mp, Comuna Cornăţelu

52/25.06.2013

S.C.  Tohmenergy SRL

S.C. ADDA S.R.L

 

 

 

 

 

5.

 PUZ – Centrală electrică fotovoltaică Suprafaţa= 26.000,00 mp Comuna Cornăţelu

53/25.06.2013

S.C. NTR Energy SRL

S.C. ADDA S.R.L

 

 

 

 

6.

PUZ – Amplasare panouri fotovoltaice Suprafaţa= 47.500 mp Comuna

 Visina,

 

54 /25.06.2013

CARTAGRIS LIMITED S.R.L.

 

S.C. ADDA S.R.L

 

 

 

 

 

 

7.

PUZ  – Introducere  în  intravilan  a  suprafeţei de  89.000 mp în  scopul  construirii  de  parc  rezidenţial Comuna Tărtăşeşti

55/25.06.2013

MANEA FLORIN –sat Roşu, com Chiajna, str. Mihail Eminescu nr.38 B, Jud. Ilfov;

 MANEA BRÂNDUŞA- str. Cristea Mateescu nr.9, bl.T 15, sc. B, et, 3, ap.18, sector 2,  BUCUREŞTI

S.C. Arhitecture  S.R.L. Târgovişte

 

 

 

 

 

 

8.

PUZ -  pentru schimbare de funcţiune din unităţi industriale “producţie depozitare” în Parc Fotovoltaic I, Suprafata totala luata in studiu este de 17. 300,00 mp Comuna Costeştii din Vale

56/25.06.2013

AC. Mons Ulmi Invest SRL

SC Aconto SRL

 

 

 

 

 

9.

PUZ - pentru schimbare de funcţiune din unităţi industriale “producţie depozitare” în Parc Fotovoltaic II,    Suprafata totala luata in studiu este de 23. 327,00 mp Comuna Costeştii din Vale

57/25.06.2013

AC. Mons Ulmi Invest SRL

SC Aconto SRL

 

 

 

 

 

 

 

Documentaţii Plan Urbanistic General depuse în vederea obţinerii avizului tehnic al arhitectului şef

 

1.

Studii preliminare (Studiu istoric, Studiu privind potenţialul economic, Studiu privind calitatea factorilor de mediu, Studiu economic, Studiu tehnico-edilitar, Studiu privind extindere intravilan) privind reactualizare PUG Răzvad

7/25.06.2013

Primăria Răzvad

S.C. Habitat Pucioasa