15.11.2012

Consiliul Judeţean Dâmboviţa informează participanţii la traficul rutier că, în săptămâna 19-23 noiembrie  a.c., vor fi efectuate lucrări de reparaţii, întreţinere şi reabilitare a drumurilor judeţene, prin societăţile de profil.

Sunt vizate următoarele lucrări constând în tratamente şi reparaţii asfaltice, pe traseele şi zonele enunţate mai jos:

1. Modernizare şi reabilitare DJ 723 Văleni Dâmboviţa – Lim. judeţ Dâmboviţa 1,3km

2. Reparaţii asfaltice DJ 611 Petreşti – Vişina – Şelaru

3. Modernizare şi reabilitare DJ 722 Cazaci – Văcăreşti 1,0 km

4. Reprofilare cu adaos de material pietros DJ 702L Teleşti – Scheiu de Sus

5. Reparaţii asfaltice DJ 710 Miculeşti – Bezdead

6. Reparaţii asfaltice DJ 702 Cândeşti Vale – Cândeşti Deal

7. Reparaţii asfaltice DJ 722 Movila- Mircea Vodă

8. Reabilitare drum DJ 713 Sinaia – Cabana Cuibu Dorului – Şaua Dichiului – intersecţie   drum acces către Piatra Arsă - lucrări la ziduri de sprijin, rigole şi parapeţi de protecţie.

9. Reabilitare si modernizare DJ 711 A Potlogi – Autostradă A1.(sector închis circulaţiei , există variantă semnalizată de ocolire)

    - lucrări la drum

    - lucrări pod peste Canal km 24+500 la Odobeşti.

    - intersecţie DN 71Bucureşti - Târgovişte cu DJ 701 Dobra – Titu.

    - reabilitare pod pe DJ 701 km 5+500 la Cornăţelu

10. Asflatare DC 29 Văleni Dâmboviţa – Mesteacăn (HG 577/1997)

11. Lucrari de întreţinere pe DJ 715 Buciumeni – Bezdead, km 0+900-2+900

12. Reabilitare şi modernizare DJ 711A Pitaru – Potlogi.

13.Modernizare străzi comuna Vulcana Pandele

14. Pod pe DC 8 la Glodeni – Malurile

NOTĂ:

        ATENŢIE! BULETIN RUTIER

1. Sectorul de drum DJ 713 de la DN 71 – Cabana Cuibul Dorului – Şaua Dichiului este închis circulaţiei publice având lucrări în execuţie. Accesul în Platoul Padina se realizează pe traseul DJ 714 Glod – Sanatoriul Moroieni – Peştera.

2. DJ 711A,DN7-Serdanu - Pitaru – Potlogi- sector restricţionat, din punct de vedere al circulaţiei având lucrări în derulare.

 

3. Sectoarele de drumuri judeţene care prezintă degradări:

                  -    DJ 712 A Gura Bărbuleţu – Râu Alb - Runcu

                  -    DJ 714 Glod – Sanatoriul Moroieni – Peştera

                  -    DJ 720 A Bucşani – Răţoaia – Mărceşti

                  -    DJ 401A, intersecţie Calea Ferată - Mogoşani

    Recomandări:

 - Până la finalizarea lucrărilor de reparaţii se va circula cu atenţieadaptându-se viteza la    starea părţii carosabile.

 - Se va circula cu atenţie şi viteză redusă în special în zonele semnalizate cu indicatoare rutiere având semnificaţia „ drum cu denivelări”.

 - În zonele cu lucrări de reparaţii în derulare se vor respecta semnificaţiile indicatoarelor rutiere şi indicaţiile responsabililor cu dirijarea circulaţiei.

 - Evitarea depăşirilor în zonele cu degradări şi realizarea acestora numai cu asigurarea măsurilor de siguranţă rutieră.

 - Detalii privind situaţia sectoarelor amintite se pot obţine de la Consiliul Judeţean Dâmboviţa – Direcţia Tehnică şi Managementul Serviciilor Publice, tel. 0245/207625

Ne cerem scuze pentru disconfortul în trafic până la finalizarea lucrărilor de reparaţii !

                                            

Biroul de presă al Consiliului Judeţean Dâmboviţa,