07.09.2012

Consiliul Judeţean Dâmboviţa informează participanţii la traficul rutier că, în săptămâna     10– 14 septembrie a.c., vor fi efectuate lucrări de reparaţii, întreţinere şi reabilitare a drumurilor judeţene, prin societăţile de profil.

            Sunt vizate următoarele lucrări constând în tratamente şi reparaţii asfaltice, pe traseele şi zonele enunţate mai jos:

             1. Reparaţii asfaltice DJ 702 E Găeşti –Cobia – Ungureni;

             2. Reparaţii asfaltice şi tratament bituminos DJ 711B Bucşani - Racoviţa, km 0+000 -     

                     5+200;

             3. Reparaţii asfaltice DJ 720A Adânca – Bucşani, km 8+000 – 14+000;

             4. Tratament bituminos pe DJ 702B Dragomireşti - Ungureni-Lucieni km 28+750-38+000;

             5.Reparaţii asfaltice şi tratament bituminos pe DJ 718 DN 71 - Mănăstirea Viforâta, km

                   0+000 - 2+800;

             6. Reparaţii asfaltice şi tratament bituminos pe DJ 711D Româneşti - Potlogi, km 10+500-  

                   15+400;                                               

             7. Reabilitare DC 57, km 1+400 – 3+800, comuna Gura Şuţii;

             8. Reabilitare drum DJ 713 Sinaia – Cabana Cuibul Dorului – Şaua Dichiului –

                   intersecţie   drum acces către Piatra Arsă - lucrări la ziduri de sprijin, rigole şi parapeţi   

                   de protecţie;

              9. Pietruire drum local Şoseaua Nouă Siliştea – Perşinari la Raciu;

             10. Reabilitare si modernizare DJ 711 A Potlogi – Autostradă A1:

                        - lucrări la drum;

                        - lucrări pod peste Canal km 24+500 la Odobeşti;

            11 . Asfaltare DC 147 Moroeni – Muscel (finanţare HG 577/1997)

                        - şanţuri pereate

 12. Asfaltare DC 126 Gura Bărbuleţu - Cetăţuia. (finanţare HG 577/1997) - şanţuri pereate;

             13.Asfaltare DC 135 Moţăieni - Cucuteni - lucrări la terasamente;

14Asfaltare DC 73 Meri - Cojocaru la Mogoşani;

15. Pod peste Ialomicioara în punct Brebu;

 

 

 

 

 

NOTĂ:

        ATENŢIE! BULETIN RUTIER

 

1.      Sectorul de drum DJ 713 de la DN 71 – Cabana Cuibul Dorului – Şaua Dichiului este închis circulaţiei publice având lucrări în execuţie. Accesul în Platoul Padina se realizează pe traseul DJ 714 Glod – Sanatoriul Moroeni – Peştera.

 

2.      Sectoarele de drumuri judeţene care prezintă degradări:

                  -    DJ 710 A Moreni – I.L Caragiale

                  -    DJ 711 A, DN 7 – Serdanu – Pitaru – Potlogi                                  

                  -    DJ 712 A Gura Bărbuleţu – Râu Alb - Runcu

                  -     DJ 702 E Cobia – Gura Foii – Găeşti                                  

                  -    DJ 702 A Valea Mare – Hulubeşti

                  -    DJ 711 A Potlogi - Autostradă

                  -    DJ 714 Glod – Sanatoriul Moroeni – Peştera

                  -    DJ 720 A, DN 72 Săcuieni – Bucşani - Mărceşti

Recomandări:

- până la finalizarea lucrărilor de reparaţii se va circula cu atenţie, adaptându-se viteza la starea părţii carosabile;

 - se va circula cu atenţie şi viteză redusă în special în zonele semnalizate cu indicatoare rutiere având semnificaţia „ drum cu denivelări”;

 - în zonele cu lucrări de reparaţii în derulare se vor respecta semnificaţiile indicatoarelor rutiere şi indicaţiile responsabililor cu dirijarea circulaţiei.

 - evitarea depăşirilor în zonele cu degradări şi realizarea acestora numai cu asigurarea măsurilor de siguranţă rutieră;

Detalii privind situaţia sectoarelor amintite se pot obţine de la Consiliul Judeţean Dâmboviţa – Direcţia Tehnică şi Managementul Serviciilor Publice - Tel. 0245/207625.

Ne cerem scuze pentru disconfortul în trafic până la finalizarea lucrărilor de reparaţii !

 

Biroul de presă al Consiliului Judeţean Dâmboviţa,