01.03.2029

Informaţii comunicate din oficiu, prevăzute de art. 5 alin .2 din Legea nr.544/2001:


a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale compartimentului / funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
e) sursele financiare, bugetul şi bilantul contabil;
f) programele şi strategiile proprii;
g) lista cuprinzând documentele de interes public;
h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

 

a)actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice                    

https://www.cjd.ro/legislatie

b)structura organizatorică, atribuţiile departamentelor autorităţii sau instituţiei publice        

https://www.cjd.ro/organizare/organigrama-consiliului-judetean-dambovita

https://www.cjd.ro/organizare/directii-servicii-si-compartimente-ale-consiliului-judetean

c)numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice                  

https://www.cjd.ro/organizare/conducerea-consiliului-judetean

Responsabil cu difuzarea informațiilor publice:

Oprescu Roxana Mihaela

Telefon: 0245 207 630

d)coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice        

https://www.cjd.ro/contact

e)audienţe 

https://www.cjd.ro/audiente

 

f)sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil   

https://www.cjd.ro/buget

g) programele şi strategiile proprii

https://db.prefectura.mai.gov.ro/despre-noi/programe-si-strategii/

h) lista cuprinzând documentele de interes public  

https://www.cjd.ro/fisiere/L544-2001/disp%207-2018.pdf

i) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii  

https://www.cjd.ro/hotarari

j) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate      

https://www.cjd.ro/solicitarea-informatiilor-de-interes-public