26.01.2011

AVOCATUL POPORULUI – BIROUL TERITORIAL PLOIEŞTI

BILANŢUL ACTIVITĂŢII PE ANUL  2010

 

Numărul cetăţenilor care au apelat în anul 2010 la Biroul Teritorial Ploieşti al instituţiei Avocatul Poporului a crescut faţă de anul anterior.  

Competenţa teritorială a Biroului Teritorial Ploieşti stabilită prin Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată, cuprinde judeţele Prahova, Buzău şi Dâmboviţa.

Cetăţenii care s-au considerat lezaţi în drepturile şi libertăţile lor constituţionale s-au adresat Biroului Teritorial Ploieşti prin scrisori poştale, prin poşta electronică, telefonic sau depunând personal petiţii la sediul biroului.  Numărul persoanelor care

s-au prezentat în audienţă a fost cu peste 240 mai mare decât în anul 2009.

          Volumul de activitate pe anul 2010 cuprinde un număr de 1121 audienţe, 256 petiţii înregistrate, din care au fost constituite 186 dosare, 159 de apeluri telefonice36 activităţi informative prin: emisiuni radio-tv la posturile locale (5), articole în presa locală scrisă (31), precum şi difuzarea de pliante sau broşuri referitoare la activitatea instituţiei .

Un accent deosebit a fost pus pe colaborarea cu autorităţile publice şi cu mass-media din judeţele Buzău şi Dâmboviţa, ceea ce a condus la creşterea numărului de persoane din aceste judeţe care s-au adresat Biroului Teritorial Ploieşti al instituţiei Avocatul Poporului, faţă de anul anterior.

Informaţii referitoare la instituţia Avocatul Poporului şi la Biroul Teritorial Ploieşti au fost afişate pe site-urile instituţiei Prefectului Judeţului Buzău şi a instituţiei Prefectului Judeţului Dâmboviţa.

Petiţiile adresate instituţiei Avocatului Poporului au avut ca obiect încălcări ale unor drepturi sau libertăţi cetăţeneşti, precum şi abuzuri ale autorităţilor publice. Cele mai multe petiţii au ca obiect tergiversarea reconstituirii dreptului de proprietate asupra terenurilor sau tergiversarea soluţionării dosarelor de despăgubiri, nesoluţionarea unor petiţii adresate de cetăţeni unor instituţii sau autorităţi publice în termenul legal sau soluţionarea nefavorabilă a acestora, recalcularea unor pensii fără a fi incluse anumite perioade lucrate sau fără a se recunoaşte anumite grupe de muncă, precum şi cu privire la protecţia persoanelor cu handicap.

Modificările legislative din cursul anului 2010 au extins competenţa instituţiei Avocatul Poporului. Astfel, prin Legea nr. Legea 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 714 din 26 octombrie 2010, Avocatul Poporului a dobândit calitate procesuală activă în materia recursului în interesul legii.


 

Astfel, pentru a se asigura interpretarea şi aplicarea unitară a legii de către toate instanţele judecătoresti, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, din oficiu sau la cererea ministrului Justitiei, colegiului de conducere al Înaltei Curţi de Casatie şi Justitie, colegiile de conducere ale curţilor de apel, precum şi Avocatul Poporului au îndatorirea sa ceară Înaltei Curţi de Casaţie si Justiţie să se pronunţe asupra problemelor de drept care au fost soluţionate diferit de instanţele judecătoreşti.                                                                                                Prin Legea nr. 258/2009 din 14 decembrie 2010 (publicată în Monitorul Oficial cu numărul 847 din data de 17 decembrie 2010) a fost modificată şi completată Lega nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului. Potrivit modificărilor a fost extinsă sfera persoanelor care se pot adresa instituţiei Avocatul Poporului. Astfel, dacă iniţial doar persoanele fizice se puteau adresa instituţiei Avocatul Poporului, în prezent se pot adresa şi societăţile comerciale, asociaţiile sau alte persoane juridice.                                                                                   Reamintim cetăţenilor că Biroul Teritorial Ploieşti al instituţiei Avocatului Poporului, are sediul în municipiul Ploieşti, Bd. Republicii nr. 2-4, intrarea H, parter,  camera 59, telefon/fax: 0244/593227, e-mail avpprahova@avp.ro. Programul de audienţe este zilnic, de luni până joi între orele 9.00 – 16,00 şi vinerea între orele 9,00 – 12,00, nefiind necesară o programare prealabilă. Petiţiile se pot trimite prin poştă, prin fax sau prin poşta electronică, la adresa menţionată.

 

 

Ioana Enache

Expert coordonator Biroul Teritorial Ploieşti al instituţiei Avocatul Poporului