06.12.2016

INFORMARE

În data de 28.11.2016, Agenția de Dezvoltare Regională Sud Muntenia a transmis o scrisoare prin care anunță Consiliul Județean Dâmbovița că a fost finalizată etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru  proiectul “Impulsionarea dezvoltării județului Dâmbovița și păstrarea identității culturale a fostei capitale a Țării Românești prin conservarea, protejarea, dezvoltarea și valorificarea Ansamblului Monumental Curtea Domnească din Târgoviște”.

Proiectul a fost depus la Organismul Intermediar (OI) - Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în data de 15.11.2016, în cadrul Axei prioritare “5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții “5.1. Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”, Apelul de proiecte nr. “ POR/2016/5/5.1/1”. Valoarea proiectului este de 19.950.940,18 lei.

În cadrul proiectului vor fi realizate intervenții de restaurare și conservare asupra a patru dintre monumentele componente ale Ansamblului Curții Domnești și anume, Turnul Chindiei, Biserica Paraclis, Biserica Mare Domnească și Biserica Sfânta Vineri. 

Unitatea de Implementare a Proiectului