17.01.2014

CJ D-ta Bilant 31 12 2013.pdf
CJ D-ta Contul de executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile - venituri si cheltuieli - 31 12 2013.pdf
CJ D-ta Contul de executie a donatiilor sau sponsorizarilor primite si utilizate in anul 2013.pdf
CJ D-ta Contul de executie al bugetului institutiilor publice - cheltuieli - 31 12 2013.pdf
CJ D-ta Contul de executie al bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - cheltuieli - 31 12 2013.pdf
CJ D-ta Contul de executie al bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - venituri - 31 12 2013.pdf
CJ D-ta Contul de executie al bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - venituri - sectiunea dezvoltare - 31 12 2013.pdf
CJ D-ta Contul de executie al bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - venituri - sectiunea functionare - 31 12 2013.pdf
CJ D-ta Contul de executie al bugetului local - cheltuieli - 31 12 2013.pdf
CJ D-ta Contul de executie al bugetului local - cheltuieli - sectiunea dezvoltare - 31 12 2013.pdf
CJ D-ta Contul de executie al bugetului local - cheltuieli - sectiunea functionare - 31 12 2013.pdf
CJ D-ta Contul de executie al bugetului local - venituri - 31 12 2013.pdf
CJ D-ta Contul de executie al bugetului local - venituri - sectiunea dezvoltare - 31 12 2013.pdf
CJ D-ta Contul de executie al bugetului local - venituri - sectiunea functionare - 31 12 2013.pdf
CJ D-ta Contul de executie al imprumuturilor interne - sectiunile de functionare si de dezvoltare - 31 12 2013.pdf
CJ D-ta Contul de rezultat patrimonial 31 12 2013.pdf
CJ D-ta Detalierea cheltuielilor institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - sectiunea dezvoltare - 31 12 2013.pdf
CJ D-ta Detalierea cheltuielilor institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - sectiunea functionare - 31 12 2013.pdf
CJ D-ta Disponibil din mijloace cu destinatie speciala 31 12 2013.pdf
CJ D-ta Informatii privind soldurile conturilor de venituri si finantari precum si soldurile conturilor de cheltuieli din Contul de rezultat patrimonial 31 12 2013.pdf
CJ D-ta Plati restante 31 12 2013.pdf
CJ D-ta Situatia actiunilor sau partilor sociale detinute direct sau indirect de catre UAT la operatori economici 31 12 2013.pdf
CJ D-ta Situatia activelor fixe amortizabile 31 12 2013.pdf
CJ D-ta Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala 31 12 2013.pdf
CJ D-ta Situatia fluxurilor de trezorerie 31 12 2013.pdf
CJ D-ta Situatia modificarilor in structura activelor nete sau capitalurilor 31 12 2013.pdf
CJ D-ta Situatia platilor efectuate la titlul 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile FEN postaderare 31 12 2013.pdf
CJ D-ta Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare 31 12 2013.pdf
CJ D-ta Situatia platilor pe capitole si titulari - sectiunea functionare si dezvoltare - 31 12 2013.pdf
CJ D-ta Situatia sumelor primite direct de la Comisia Europeana sau alti donatori si a platilor din FEN postaderare 31 12 2013.pdf
CJ D-ta Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap 31 12 2013.pdf
CJ D-ta Veniturile si cheltuielile bugetelor locale pe unitati administrativ teritoriale 31 12 2013.pdf

Bugetul aprobat și rectificat conf. HCJD 291 din 21 12 2013

CJ D-ta Bugetul local pe anul 2013 si estimari pentru anii 2014 - 2016 - sectiunea dezvoltare - rectificat cf HCJ 291 din 21 12 2013.pdf
CJ D-ta Bugetul local pe anul 2013 si estimari pentru anii 2014 - 2016 - sectiunea functionare - rectificat cf HCJ 291 din 21 12 2013.pdf
CJ D-ta Bugetul local pe anul 2013 si estimari pentru anii 2014 - 2016 rectificat cf HCJ 291 din 21 12 2013.pdf

Bugetul aprobat și rectificat conf. HCJD 270 din 12 12 2013

CJ D-ta Bugetul local pe anul 2013 si estimari pentru anii 2014 - 2016 - sectiunea dezvoltare - rectificat cf HCJ 270 din 12 12 2013.pdf
CJ D-ta Bugetul local pe anul 2013 si estimari pentru anii 2014 - 2016 - sectiunea functionare - rectificat cf HCJ 270 din 12 12 2013.pdf
CJ D-ta Bugetul local pe anul 2013 si estimari pentru anii 2014 - 2016 rectificat cf HCJ 270 din 12 12 2013.pdf

Bugetul aprobat și rectificat conf. HCJD 249 din 28 11 2013

CJ D-ta Bugetul local pe anul 2013 si estimari pentru anii 2014 - 2016 - sectiunea dezvoltare - rectificat cf HCJ 249 din 28 11 2013.pdf
CJ D-ta Bugetul local pe anul 2013 si estimari pentru anii 2014 - 2016 - sectiunea functionare - rectificat cf HCJ 249 din 28 11 2013.pdf
CJ D-ta Bugetul local pe anul 2013 si estimari pentru anii 2014 - 2016 rectificat cf HCJ 249 din 28 11 2013.pdf

Bugetul aprobat și rectificat conf. HCJD 243 din 11 11 2013

CJ D-ta Bugetul local pe anul 2013 si estimari pentru anii 2014 - 2016 - sectiunea dezvoltare - rectificat cf HCJ 243 din 11 11 2013.pdf
CJ D-ta Bugetul local pe anul 2013 si estimari pentru anii 2014 - 2016 - sectiunea functionare - rectificat cf HCJ 243 din 11 11 2013.pdf
CJ D-ta Bugetul local pe anul 2013 si estimari pentru anii 2014 - 2016 rectificat cf HCJ 243 din 11 11 2013.pdf

Bugetul aprobat și rectificat conf. HCJD 225 din 24 10 2013

CJ D-ta Bugetul local pe anul 2013 si estimari pentru anii 2014 - 2016 - sectiunea dezvoltare - rectificat cf HCJ 225 din 24 10 2013.pdf
CJ D-ta Bugetul local pe anul 2013 si estimari pentru anii 2014 - 2016 - sectiunea functionare - rectificat cf HCJ 225 din 24 10 2013.pdf
CJ D-ta Bugetul local pe anul 2013 si estimari pentru anii 2014 - 2016 rectificat cf HCJ 225 din 24 10 2013.pdf

Bugetul aprobat și rectificat conf. HCJD 221/10.10.2013

CJ D-ta buget autofinantat 2013 - sectiunea dezvoltare - rectif cf HCJ 221-10102013.pdf
CJ D-ta buget autofinantat 2013 - sectiunea functionare - rectif cf HCJ 221-10102013.pdf
CJ D-ta buget autofinantat 2013 - rectif cf HCJ 221-10102013.pdf
CJ D-ta buget local 2013 - sectiunea dezvoltare - rectif cf HCJ 221-10102013.pdf
CJ D-ta buget local 2013 - sectiunea functionare - rectif cf HCJ 221-10102013.pdf
CJ D-ta buget local 2013 - rectif cf HCJ 221-10102013.pdf

Dare de seama 30.09.2013

CJ D-ta Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap 30 09 2013.pdf
CJ D-ta Situatia sumelor primite direct de la Comisia Europeana - alti donatori si a platilor din FEN postaderare 30 09 2013.pdf
CJ D-ta Situatia platilor si a sumelor declarate aferente cheltuielilor finantate din FEN postaderare 30 09 2013.pdf
CJ D-ta Situatia platilor efectuate la titlul 56 Proiecte cu finantare din FEN postaderare 30 09 2013.pdf
CJ D-ta Situatia fluxurilor de trezorerie 30 09 2013.pdf
CJ D-ta Situatia activelor si datoriilor institutiilor din administratia locala 30 09 2013.pdf
CJ D-ta Plati restante 30 09 2013.pdf
CJ D-ta Disponibil din mijloace cu destinatie speciala 30 09 2013.pdf
CJ D-ta Detalierea cheltuielilor institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - sectiunea de functionare 30 09 2013.pdf
CJ D-ta Detalierea cheltuielilor institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - sectiunea de dazvoltare 30 09 2013.pdf
CJ D-ta Contul de rezultat patrimonial 30 09 2013.pdf
CJ D-ta Contul de executie a bugetului local - venituri 30 09 2013.pdf
CJ D-ta Contul de executie a bugetului local - venituri - sectiunea de functionare 30 09 2013.pdf
CJ D-ta Contul de executie a bugetului local - cheltuieli 30 09 2013.pdf
CJ D-ta Contul de executie a bugetului local - cheltuieli - sectiunea de functionare 30 09 2013.pdf
CJ D-ta Contul de executie a bugetului local - cheltuieli - sectiunea de dezvoltare 30 09 2013.pdf
CJ D-ta Contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - venituri 30 09 2013.pdf
CJ D-ta Contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - venituri - sectiunea de functionare 30 09 2013.pdf
CJ D-ta Contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - venituri - sectiunea de dezvoltare 30 09 2013.pdf
CJ D-ta Contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - cheltuieli 30 09 2013.pdf
CJ D-ta Contul de executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile - venituri 30 09 2013.pdf
CJ D-ta Contul de executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile - cheltuieli 30 09 2013.pdf
CJ D-ta Contul de executie a bugetului creditelor interne 30 09 2013.pdf
CJ D-ta Contul de executie a bugetului creditelor interne - sectiunea de dezvoltare 30 09 2013.pdf
CJ D-ta Bilant 30 09 2013.pdf

Bugetul aprobat și rectificat conf. HCJD 198/26.09.2013

CJ D-ta buget autofinantat 2013 - sectiunea de dezvoltare - rectif cf HCJ 198-26092013.pdf
CJ D-ta buget autofinantat 2013 - sectiunea de functionare - rectif cf HCJ 198-26092013.pdf
CJ D-ta buget autofinantat 2013 - rectif cf HCJ 198-26092013.pdf
CJ D-ta buget local 2013 - sectiunea dezvoltare - rectif cf HCJ 198-26092013.pdf
CJ D-ta buget local 2013 - sectiunea functionare - rectif cf HCJ 198-26092013.pdf
CJ D-ta buget local 2013 - rectif cf HCJ 198-26092013.pdf

Bugetul aprobat și rectificat conf. Disp. 399/04.09.2013

Bugetul pe titluri de cheliuieli, articole si alineate, pe anul 2013 - 51.02.01.03 Autoritati publice - cf Disp 399-04092013.pdf
Bugetul local 2013 - sectiunea dezvoltare - rectif cf Disp 399-04092013.pdf
Bugetul local 2013 - sectiunea functionare - rectif cf Disp 399-04092013.pdf
Bugetul local 2013 - rectif cf Disp 399-04092013.pdf

Bugetul aprobat și rectificat conf. HCJD 180/30.08.2013

Bugetul autofinantat 2013 - sectiunea dezvoltare - rectif cf HCJD 180-30082013.pdf
Bugetul autofinantat 2013 - sectiunea functionare - rectif cf HCJD 180-30082013.pdf
Bugetul autofinantat 2013 - rectif cf HCJD 180-30082013.pdf
Bugetul local 2013 - sectiunea dezvoltare - rectif cf HCJD 180-30082013.pdf
Bugetul local 2013 - sectiunea functionare - rectif cf HCJD 180-30082013.pdf
Bugetul local 2013 - rectif cf HCJD 180-30082013.pdf

Bugetul aprobat și rectificat conf. HCJD 178/12.08.2013 și Disp. 314/20.08.2013

Buget autofinantat 2013 - sectiunea dezvoltare - rectif cf HCJD 178-12082013 si Disp 314-20082013.pdf
Buget autofinantat 2013 - sectiunea functionare - rectif cf HCJD 178-12082013 si Disp 314-20082013.pdf
Buget autofinantat 2013 - rectif cf HCJD 178-12082013 si Disp 314-20082013.pdf
Buget local 2013 -sectiunea dezvoltare - rectif cf HCJD 178-12082013 si Disp 314-20082013.pdf
Buget local 2013 -sectiunea functionare - rectif cf HCJD 178-12082013 si Disp 314-20082013.pdf
Buget local 2013 - rectif cf HCJD 178-12082013 si Disp 314-20082013.pdf

Bugetul aprobat și rectificat conf. Disp.  300/07.08.2013

Buget local 2013 sectiunea dezvoltare - rectif cf Disp 300-07082013.pdf
Buget local 2013 -sectiunea functionare - rectif cf Disp 300-07082013.pdf
Buget local 2013 - rectif cf Disp 300-07082013.pdf

Bugetul aprobat și rectificat conf. HCJD  143/31.07.2013

Bugetul autofinantat 2013 - sectiunea dezvoltare - rectif cf HCJD 143-31072013.pdf
Bugetul autofinantat 2013 - sectiunea dezvoltare - rectif cf HCJD 143-31072013.pdf
Bugetul autofinantat 2013 - rectif cf HCJD 143-31072013.pdf
Bugetul local 2013 - sectiunea dezvoltare - rectif cf HCJD 143-31072013.pdf
Bugetul local 2013 - sectiunea functionare - rectif cf HCJD 143-31072013.pdf
Bugetul local 2013 - rectif cf HCJD 143-31072013.pdf

Dare de seama 30.06.2013

Contul de executie a bugetului inst publice finantate din venituri proprii - cheltuieli - sectiunea dezvoltare 30062013.pdf
Contul de executie a bugetului inst publice finantate din venituri proprii - cheltuieli - sectiunea functionare 30062013.pdf
Contul de executie a bugetului inst publice finantate din venituri proprii - cheltuieli 30062013.pdf
Contul de executie a bugetului inst publice finantate din venituri proprii - venituri - sectiunea dezvoltare 30062013.pdf
Contul de executie a bugetului inst publice finantate din venituri proprii - venituri - sectiunea functionare 30062013.pdf
Contul de executie a bugetului inst publice finantate din venituri proprii - venituri 30062013.pdf
Contul de executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile - cheltuieli 30062013.pdf
Contul de executie al imprumuturilor interne - sectiunea dezvoltare 30062013.pdf
Contul de executie al imprumuturilor interne - sectiunea functionare 30062013.pdf
Contul de executie a bugetului imprumuturilor interne - cheltuieli 30062013.pdf
Contul de executie a bugetului local - cheltuieli - sectiunea dezvoltare 30062013.pdf
Contul de executie a bugetului local - cheltuieli - sectiunea functionare 30062013.pdf
Contul de executie a bugetului local - cheltuieli 30062013.pdf
Contul de executie a bugetului local - venituri - sectiunea dezvoltare 30062013.pdf
Contul de executie a bugetului local - venituri - sectiunea functionare 30062013.pdf
Contul de executie a bugetului local - venituri 30062013.pdf
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din admin locala 30062013.pdf
Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap 30062013.pdf
Plati restante 30062013.pdf
Situatia platilor din buget care nu reprezinta cheltuieli efective 30062013.pdf
Situatia platilor efectuate la titlul 56 Proiecte cu finantare din FEN postaderare 30062013.pdf
Situatia sumelor primite direct de la Comisia Europeana sau alti donatori si a platilor din FEN postaderare 30062013.pdf
Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cheltuieli finantate din FEN postaderare 30062013.pdf
Disponibil din mijloace cu destinatie speciala 30062013.pdf
Situatia fluxurilor de trezorerie 30062013.pdf
Contul de rezultat patrimonial 30062013.pdf
Bilant 30062013.pdf

Bugetul aprobat și rectificat conf. HCJD 118/25.06.2013

Bugetul autofinantat 2013 - sectiunea dezvoltare - rectif cf HCJD 118-25062013.pdf
Bugetul autofinantat 2013 - sectiunea functionare - rectif cf HCJD 118-25062013.pdf
Bugetul autofinantat 2013 - rectif cf HCJD 118-25062013.pdf
Bugetul local 2013 - seciunea dezvoltare - rectif cf HCJD 118-25062013.pdf
Bugetul local 2013 - seciunea functionare - rectif cf HCJD 118-25062013.pdf
Bugetul local 2013 - rectif cf HCJD 118-25062013.pdf

Bugetul aprobat și rectificat conf. Disp. 199/28.05.2013

Bugetul rectificat inst pbl+activ fin din venituri proprii 2013-sectiunea dezvoltare-cf Disp199/28052013.pdf
Bugetul rectificat inst pbl+activ fin din venituri proprii 2013-sectiunea functionare-cf Disp199/28052013.pdf
Bugetul rectificat inst pbl+activ fin din venituri proprii 2013+estimari2014-2016-cf Disp199/28052013.pdf
Bugetul rectificat local 2013-sectiunea dezvoltare-cf Disp199/28052013.pdf
Bugetul rectificat local 2013-sectiunea functionare-cf Disp199/28052013.pdf
Bugetul rectificat local 2013+estimari2014-2016-cf Disp199/280513.pdf

Bugetul aprobat și rectificat conf. Disp. 175/15.05.2013

Bugetul rectificat inst pbl+activ fin din venituri proprii 2013-sectiunea dezvoltare-cf Disp175-150513.pdf
Bugetul rectificat inst pbl+activ fin din venituri proprii 2013-sectiunea functionare-cf Disp175-150513.pdf
Bugetul rectificat inst pbl+activ fin din venituri proprii 2013+estimari2014-2016-cf Disp175-150513.pdf
Bugetul rectificat local 2013-sectiunea dezvoltare-cf Disp175-150513.pdf
Bugetul rectificat local 2013-sectiunea functionare-cf Disp175-150513.pdf
Bugetul rectificat local 2013+estimari2014-2016-cf Disp175-150513.pdf

Bugetul aprobat și rectificat conf. Disp. 148/23.04.2013

Bugetul rectificat inst pbl+activ fin din venituri proprii 2013-sectiunea dezvoltare-cf Disp148-23042013.pdf
Bugetul rectificat inst pbl+activ fin din venituri proprii 2013-sectiunea functionare-cf Disp148-23042013.pdf

Bugetul rectificat inst pbl+activ fin din venituri proprii 2013+estimari2014-2016-cf Disp148-23042013.pdf
Bugetul rectificat local 2013-sectiunea dezvoltare-cf Disp148-23042013.pdf
Bugetul rectificat local 2013-sectiunea functionare-cf Disp148-23042013.pdf
Bugetul rectificat local 2013+estimari2014-2016-cf Disp148-23042013.pdf

Bugetul aprobat și rectificat conf. HCJ 73/03.04.2013

Bugetul rectificat local 2013-sectiunea dezvoltare-cf HCJ73-03042013.pdf
Bugetul rectificat local 2013-sectiunea functionare-cf HCJ73-03042013.pdf
Bugetul rectificat local 2013+estimari2014-2016-cf HCJ73-03042013.pdf

Dare de seama 31.03.2013

Contul de executie a bugetului inst publice finantate din venituri proprii - cheltuieli - sectiunea dezvoltare 31032013.pdf
Contul de executie a bugetului inst publice finantate din venituri proprii - cheltuieli - sectiunea functionare 31032013.pdf
Contul de executie a bugetului inst publice finantate din venituri proprii - cheltuieli 31032013.pdf
Contul de executie a bugetului inst publice finantate din venituri proprii - venituri - sectiunea dezvoltare 31032013.pdf
Contul de executie a bugetului inst publice finantate din venituri proprii - venituri - sectiunea functionare 31032013.pdf
Contul de executie a bugetului inst publice finantate din venituri proprii - venituri 31032013.pdf
Contul de executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile - cheltuieli 31032013.pdf
Contul de executie al imprumuturilor interne - sectiunea dezvoltare 31032013.pdf
Contul de executie al imprumuturilor interne - sectiunea functionare 31032013.pdf
Contul de executie a bugetului imprumuturilor interne - cheltuieli 31032013.pdf
Contul de executie a bugetului local - cheltuieli - sectiunea dezvoltare 31032013.pdf
Contul de executie a bugetului local - cheltuieli - sectiunea functionare 31032013.pdf
Contul de executie a bugetului local - cheltuieli 31032013.pdf
Contul de executie a bugetului local - venituri - sectiunea dezvoltare 31032013.pdf
Contul de executie a bugetului local - venituri - sectiunea functionare 31032013.pdf
Contul de executie a bugetului local - venituri 31032013.pdf
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din admin locala 31032013.pdf
Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap 31032013.pdf
Plati restante 31032013.pdf
Situatia platilor din buget care nu reprezinta cheltuieli efective 31032013.pdf
Situatia platilor efectuate la titlul 56 Proiecte cu finantare din FEN postaderare 31032013.pdf
Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cheltuieli finantate din FEN postaderare 31032013.pdf
Disponibil din mijloace cu destinatie speciala 31032013.pdf
Situatia fluxurilor de trezorerie 31032013.pdf
Contul de rezultat patrimonial 31032013.pdf
Bilant 31032013.pdf

Bugetul aprobat și rectificat conf. HCJ 65/18.03.2013

Bugetul rectificat inst pbl+activ fin din venituri proprii 2013-sectiunea dezvoltare-cf HCJ65-18032013.pdf

Bugetul rectificat inst pbl+activ fin din venituri proprii 2013-sectiunea functionare-cf HCJ65-18032013.pdf
Bugetul rectificat inst pbl+activ fin din venituri proprii 2013+estimari2014-2016-cf HCJ65-18032013.pdf
Bugetul initial centralizat al creditelor externe interne 2013+sectiunea dezvoltare-cf HCJ65-18032013.pdf
Bugetul initial centralizat al creditelor externe interne 2013+sectiunea functionare-cf HCJ65-18032013.pdf
Bugetul initial centralizat al creditelor externe interne 2013+estimari2014-2016-cf HCJ65-18032013.pdf
Bugetul initial local 2013-sectiunea dezvoltare-cf HCJ65-18032013.pdf
Bugetul initial local 2013-sectiunea functionare-cf HCJ65-18032013.pdf
Bugetul initial local 2013+estimari2014-2016-cf HCJ65-18032013.pdf

Proiectul de buget al CJD pe anul 2013.pdf

Dare de seama trim. IV 2012

Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de dezvoltare31122012.pdf
Contul de executie al bugetului institutiilor publice - cheltuieli 31122012.pdf
Contul de executie al bugetului fondurilor externe nerambursabile - cheltuieli31122012.pdf
Contul de executie al bugetului fondurilor externe nerambursabile - venituri31122012.pdf
Credit intern31122012.pdf
Detalierea cheltuielilor institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local sectiunea dezvoltare31122012.pdf
Detalierea cheltuielilor institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local sectiunea functionare31122012.pdf
Detalierea cheltuielilor institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local31122012.pdf
Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subv din bug local - venituri sectiunea de dezvoltare31122012.pdf
Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subv din bug local - venituri sectiunea de functionare31122012.pdf
Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de functionare31122012.pdf
Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de dezvoltare31122012.pdf
Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de functionare31122012.pdf
Contul de executie al bugetului local - venituri31122012.pdf
Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap31122012.pdf
Situatia activelor si datoriilor publice din administratia locala31122012.pdf
Situatia activelor fixe neamortizabile31122012.pdf
Situatia activelor fixe amortizabile31122012.pdf
Situatia modificarilor in structura activelor nete-capitalurilor31122012.pdf
Situatia actiunilor-partilor sociale detinute direct-indirect de catre UAT, la operatorii ec31122012.pdf
Situatia centralizata a arieratelor bugetului general 31122012.pdf
Situatia platilor restante si a arieratelor 31122012.pdf
Plati restante31122012.pdf
Situatia platilor efectuate din buget care nu reprezinta cheltuieli efective31122012.pdf
Situatia platilor efectuate la titlul 56 proiecte cu fin din fd externe neramb FEN postaderare.pdf
Contul de executie a donatiilor-sponsorizarilor primite si utilizate in 2012.pdf

Veniturile si cheltuielilebugetelor locale pe UAT31122012.pdf
Situatia sumelor primite direct de la CE-alti donatori si a platilor din FEN postaderare31122012.pdf
Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pt cota parte aferenta ch fin din FEN postaderare31122012.pdf
Disponibil din mijloace cu destinatie speciala31122012.pdf
Situatia fluxurilor de trezorerie31122012-2.pdf
Situatia fluxurilor de trezorerie31122012.pdf
Contul de rezultat patrimonial31122012.pdf
Bilant31122012.pdf