21.12.2012

Buget rectificat cf. HCJ nr. 184 din 20.12.2012

-buget local rectificat.pdf

-buget pe sectiuni - functionare.pdf

-buget pe sectiuni - dezvoltare.pdf

-bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii.pdf

Buget rectificat cf. HCJ nr. 180 din 11.12.2012

-buget local rectificat.pdf

-buget pe sectiuni - functionare.pdf

-buget pe sectiuni - dezvoltare.pdf

-bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii.pdf

Buget rectificat cf. Disp. nr. 492 din 04.12.2012

-buget local rectificat.pdf

-buget pe sectiuni - functionare.pdf

-buget pe sectiuni - dezvoltare.pdf

-bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii.pdf

Buget rectificat cf. Disp. nr. 490 din 27.11.2012

-buget local rectificat.pdf

-buget pe sectiuni - functionare.pdf

-buget pe sectiuni - dezvoltare.pdf

Buget rectificat cf. Disp. nr. 19.11.2012

-buget local rectificat.pdf

-buget pe sectiuni - functionare.pdf

-buget pe sectiuni - dezvoltare.pdf

Buget rectificat cf. HCJ nr. 164 din 14.11.2012

-buget local rectificat.pdf

-buget pe sectiuni - functionare.pdf

-buget pe sectiuni - dezvoltare.pdf

-bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii.pdf

Dare de seama trim. III 2012

Bilant 30.09.2012.pdf
Cheltuieli local 30.09.2012.pdf
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) -CHELTUIELI.pdf
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE- VENITURI.pdf
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - CHELTUIELI.pdf
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) -VENITURI.pdf
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULULUI CREDITELOR INTERNE-CHELTUIELI .pdf
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI - sectiunea de functionare.pdf
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI.pdf
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI-sectiunea dezvoltare.pdf
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI.pdf
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL dezvolatre - VENITURI.pdf
CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE sectiunea de dezvoltare.pdf
CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE sectiunea de functionare.pdf
Contul de rezultat patrimonial.pdf
DETALIEREA CHELTUIELILOR.pdf
DETALIEREA CHELTUIELILOR-sectiunea de dezvolatre.pdf
Plati restante 30.09.2012.pdf
Plati restante 30b I.pdf
Plati restante.pdf
Plati retsante PII.pdf
Situatia platilor efectuate la titlul 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare.pdf
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice 30.09.2012.pdf
Situatia fluxurilor 03.pdf
Situatia fluxurilor 04.pdf
Situatia platilor efectuate din buget care nu reprezinta cheltuieli efective.pdf
Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului.pdf
Venituri local 30.09.2012.pdf

Buget rectificat cf. HCJ nr.136 din 19.10.2012

-buget local rectificat.pdf

-buget pe sectiuni - functionare.pdf

-buget pe sectiuni - dezvoltare.pdf

-bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii.pdf

Buget rectificat cf. Dispoziției nr.434 din 12.10.2012

buget local rectificat.pdf

-buget pe sectiuni - functionare.pdf

-buget pe sectiuni - dezvoltare.pdf

Buget rectificat cf. Dispoziției nr.390 din 28.09.2012

-buget local rectificat.pdf

-buget pe sectiuni - functionare.pdf

-buget pe sectiuni - dezvoltare.pdf

-bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii.pdf

Buget rectificat cf. HCJ nr.131 din 21.09.2012

-buget local rectificat.pdf

-buget pe sectiuni - functionare.pdf

-buget pe sectiuni - dezvoltare.pdf

Buget rectificat cf. HCJ nr.116 din 12.09.2012

-buget local rectificat.pdf

-buget pe sectiuni - functionare.pdf

-buget pe sectiuni - dezvoltare.pdf

-bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii.pdf

Buget rectificat cf. Dispoziției nr.353 din 06.09.2012

-buget local rectificat.pdf

-buget pe sectiuni - functionare si dezvoltare.pdf

-bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii.pdf

Dare de seama trim. II 2012

-bilant 30.06.2012.pdf

-cheltuieli 02 dezvoltare.pdf

-cheltuieli 10 dezvoltare.pdf

-cheltuieli 10 functinare.pdf

-cheltuieli02 functinare.pdf

-contul de executie a Bugetului creditelor interne-cheltueieli.pdf

-contul de executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile -cheltuieli.pdf

-contul de executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile-venituri.pdf

-contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii-cheltuieli.pdf

-contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii-venituri.pdf

-contul de executie a Bugetului local anexa 12 venituri.pdf

-contul de executie a Bugetului local anexa 13-cheltuieli.pdf

-contul de rezultat patrimonial 30.06.2012.pdf

-disponibil din mijloace cu destinatie speciala anexa 14b.pdf

-plati restante anexa 30b.pdf

-situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala anexa 40b.pdf

-situatia fluxului de trezorerie Anexa 3.pdf

-situatia fluxului de trezorerie Anexa 4.pdf

-venituri 02 dezvoltare.pdf

-venituri 02 functinare.pdf

-venituri 10 dezvoltare.pdf

-venituri 10 functinare.pdf

Dare de seama trim. I 2012, proiect buget și programe investiții

-program de investitii publice initial aprobat cf HCJ nr 4 din 27 ianuarie 2012

-program de investitii publice rectif cf disp nr 177 din 28 mai 2012.pdf

-program de investitii publice rectif cf disp nr 236 din 21 iunie 12.pdf

-program de investitii publice rectif cf HCJ nr 33 din 20 aprilie 2012.pdf

-program de investitii publice rectif cf HCJ nr 57 din 5 iulie 2012.pdf

-darea de seama trim I 2012

Bugetul rectificat, cf. HCJ nr.57 din 05.07.2012

-total/files/buget/pagina-5/buget cjd rectificat 2012 cf hcj 57 din 05072012.pdf

-secţiunea dezvoltare

-secţiunea funcţionare

Bugetul rectificat, cf. Dispoziției nr.213 din 14.06.2012

-total

-secţiunea dezvoltare

-secţiunea funcţionare

Bugetul rectificat, cf. Dispoziției nr.177 din 28.05.2012

-total

-secţiunea dezvoltare

-secţiunea funcţionare

Bugetul rectificat, cf. HCJ nr.33 din 24.04.2012

-total

-secţiunea dezvoltare

-secţiunea funcţionare

Bugetul rectificat, cf. HCJ nr.22 din 24.02.2012

-total

-secţiunea dezvoltare

-secţiunea funcţionare

Bugetul iniţial,  cf. HCJ nr.4 din 27.01.2012

-total

-secţiunea dezvoltare

-secţiunea funcţionare

Registrul de evidenta a datoriei publice locale a CJD - 14-02-2012