16.10.2011

Registrul de evidenta a datoriei publice locale a CJD - 31-12-2011

Dare de seama la 31.12.2011

Buget rectificat cf. Dispozitiei nr.656-7.11.2011
Cont de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partialdin venituri proprii (de subordonare locala) -venituri 30.09.2011
Cont de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (de subordonare locala) -cheltuieli30.09.2011
Cont de executie buget local -cheltueili 30.09.2011
Cont de executie credit extern 30.09.2011
Cont de executie credit intern 30.09.2011
Cont de executie fd. Exetrne nerambursabile-cheltuieli
Cont de executie fd. Externe nerambursbile-venituri 30.09.2011
Cont de executuie buget local - venituri 30.09.2011
Dispozitiede virare rectif.9 nr. 656---7.11.2011
Plati restante 30.09.2011
 

Contul de executie al bugetului local-cheltuieli 31.06.2011
Contul de executie al bugetului local-venituri 31.06.2011
Contul executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - cheltuieli 31.06.2011
Contul executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - venituri 31.06.2011
Contul de executie al fondurilor externe nerambursabile - cheltuielii 31.06.2011
Contul de executie al fondurilor externe nerambursabile - venituri 31.06.2011
Contul de executie al imprumuturilor externe- cheltuieli 31.06.2011
Contul de executie al imprumuturilor interne- cheltuieli 31.06.2011
Plati restante 31.06.2011

Hotărârea 79/15.04.2011 privind rectificarea bugetului propriu al judeţului pe anul 2011

Hotărârea 78/15.04.2011  privind aprobarea contului de executie al bugetului propriu al judetului la 31.03.2011

Hotărârea 77/15.04.2011 privind aprobarea contului anual de executie al bugetului propriu al judetului pe anul 2010
 

Buget local rectificat 2011- conform HCJ 35/25.02.2011

Buget local rectificat 2011 - conform HCJ 35/25.02.2011 - sectiune de dezvoltare
Buget local rectificat 2011 - conform HCJ 35/25.02.2011 - sectiune de functionare

Program de investitii publice 2011 rectificat cf HCJ 35/25.02.2011
 

Buget local initial 2011

Buget initial 2011 - sectiunea functionare
Buget initial 2011 - sectiunea dezvoltare
Bugetul initial 2011 al institutiilor publice finantate integral sau partial din venioturi proprii si subventii
Bugetul initial2011 al creditelor interne si externe

Program de investitii publice 2011

REGISTRUL DE EVIDENTA a datoriei publice locale a Consiliului Judetean Dambovita la data de 31.01.2011

Dare de seama 2010 credit extern
Dare de seama 2010 - anexa12 - venituri buget local

Dare de seama 2010 - cheltuieli - cont de executie - buget din venituri proprii si subventie
Dare de seama 2010 - cont de executie venituri - bugetul fondurilor evidentiate in afara bugetului local
Dare de seama 2010 - cont de executie buget din venituri proprii si subventie
Dare de seama 2010 - cont de executie - cheltuieli - bugetul institutiilor finantate integral din venituri proprii
Dare de seama 2010 - cont de executie - cheltuieli - bugetul fondurilor evidentiate in afara bugetului local
Dare de seama 2010 - cont de executie - venituri - bugetul institutiilor finanatate integral din venituri proprii
Dare de seama 2010 - credit intern cont de executie.pdf
Dare de seama 2010 - plati restante
Dare de seama 2010 - anexa 13 - buget local cheltuieli