23.02.2022

„JUDEŢUL DÂMBOVIŢA prin CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Sistem de management al deşeurilor în judeţul Dâmboviţa/ Obiectiv-Instalatie de tratare deşeuri colectate separat si centru de aport voluntar Şotânga,"