11.06.2010
  • ANUNŢ DE PARTICIPARE la procedura de atribuire a contractului de publicitate media prin „licitaţie deschisă” (format pdf)

  

  • DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE pentru contractul Servicii de informare şi publicitate pentru proiectul “Lucrări de modernizare a infrastructurii la S.C. Moreni Parc Industrial S.A.” (format pdf)