14.05.2008

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA
Comisia Paritară numita prin dispozitia nr. 49/2008
pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 92/2007

REFERITOR LA : PROGRAMUL DE TRANSPORT PUBLIC
JUDEŢEAN DE PERSOANE PENTRU PERIOADA 2008-2011

Facem cunoscut că perioada de solicitare la Autoritatea Rutieră Română - Agenţia Dâmboviţa a licenţelor de traseu de către operatorii de transport este în termen de 5 zile lucrătoare de la afişarea pe site-ul Consiliului Judeţean Dâmboviţa şi la sediul acestuia a Hotărârii de atribuire adoptată de către Comisia Paritară ( art. 21(2), art. 24 din Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative 353/2007) .
Menţionăm că Hotărârea de atribuire a traseelor din programul de transport public judeţean de persoane pentru perioada 2008-2011 este în curs de adoptare.

COMISIA PARITARĂ