10.10.2012

Invitaţie de participare pentru atribuirea contractului de Servicii de auditare financiara in cadrul proiectului “Reabilitarea și modernizarea infrastructurii tehnice pentru creșterea potențialului turistic al peșterii Ialomiței din masivul Bucegi, județul Dâmbovița”, Contract de finantare 3124, Cod SMIS:16929

 Invitatie participare audit.pdf

 Caiet de sarcini audit.pdf 

 Model contract audit CJD.doc 

 formulare.doc