25.10.2013

Invitație de participare pentru Servicii de publicitate în mass-media proiect SMIS 21890 "Standarde înalte de cunoștințe și expertiză pentru funcționarii publici, instrument strategic de îmbunătățire durabilă a eficacității organizatorice a administrațiilor Iocale în județul Dâmbovița"

Invitație de participare, Caiet de sarcini și formulare (format pdf)