10.03.2015

INVITAȚIE DE PARTICIPARE pentru atribuirea unui contract de servicii prin achiziție directă având ca obiect Servicii de formare profesională în domeniul meșteșugăresc în cadrul proiectului "ME$TERUL TURISTIC - integrarea abilităților meșteșugărești în turismul local - alternativă viabilă de revitalizare a spațiului rural" ID 131192

Vizualizare invitație de participare, formulare și modele, declarații, acorduri, angajamente, propunere de contract, caiet de sarcini (format pdf)