03.02.2011

Invitaţie de participare la procedura de „cerere de oferte” - proiectul: “Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin promovarea Rezervaţiei de zimbri „NEAGRA”, judeţul Dâmboviţa”

Invitaţie de participare la procedura de „cerere de oferte” pentru atribuirea contractului de publicitate media având ca obiect prestarea serviciilor de furnizare de materiale publicitare pentru proiectul “Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin promovarea Rezervaţiei de zimbri „NEAGRA”, judeţul Dâmboviţa”