03.02.2011

Invitaţie de participare la procedura de „cerere de oferte” - proiectul: „Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin promovarea complexului de clădiri şi fortificaţii medievale „Curtea Domnească” din Târgovişte, judeţul Dâmboviţa”

Invitaţie de participare la procedura de „cerere de oferte” pentru atribuirea contractului de publicitate media având ca obiect prestarea serviciilor de publicitate pentru proiectul „Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin promovarea complexului de clădiri şi fortificaţii medievale „Curtea Domnească” din Târgovişte, judeţul Dâmboviţa”