14.05.2011

Autoritatea contractantă invită operatorii economici al căror obiect de activitate corespunde cerinţelor documentaţiei de atribuire anexată, să depună ofertă în scopul atribuirii contractului de Servicii de informare, promovare si publicitate pentru proiectul “Sistem de plată electronic pentru automatizarea serviciilor de impozite şi taxe locale către contribuabilii judeţului Dâmboviţa”.
 
REFERAT DE OPORTUNITATE privind achiziţia publică de Servicii de informare, promovare si publicitate pentru proiectul “Sistem de plată electronic pentru automatizarea serviciilor de impozite şi taxe locale către contribuabilii judeţului Dâmboviţa”, Cod SMIS – CSNR 14429 (format .pdf)
 
INVITAŢIE DE PARTICIPARE la procedura de atribuire a contractului de publicitate media prin „cerere de oferte”  (format .pdf)