29.03.2012

Autoritatea contractantă invită ofertanţii al căror obiect de activitate corespunde cerinţelor documentaţiei de atribuire anexată, să depună ofertă în scopul atribuirii contractului pentru prestarea Serviciilor de realizare a materialelor pentru publicitatea outdoor (casete luminoase, panouri de promovare, indicatoare) pentru proiectul „Turism balnear dâmboviţean, tradiţie şi continuitate”, Cod SMIS 20213


Caiet.de.sarcini.publicitate.outdoor_v3.doc
Clauze.contractuale.obligatorii-publicitate.outdoor.v2.doc
FisaDate_No22602_IP.pdf
Formulare.publicitate.outdoor.doc
Invitatie.de.participare.publicitate.outdoor.turism.balnear.doc
Referat.de.oportunitate-publicitate.outdoor.doc
Clarificare outdoor.pdf