20.05.2011

Autoritatea contractantă invită ofertanţii al căror obiect de activitate corespunde cerinţelor documentaţiei de atribuire anexată, să depună ofertă în scopul atribuirii contractului de furnizare pentru Lucrări de construcţie şi amenajare standuri expoziţionale pentru proiectul   „Promovarea potenţialului turistic al judeţului Dâmboviţa”.


                  Documente

 

Invitatie de participare

REFERAT DE OPORTUNITATE 
                - Documentatie de atribuire