11.08.2011

Invitatie de participare la procedura de atribuire a contractului de publicitate media prin „cerere de oferte” pentru prestarea Serviciilor de realizare carte şi album foto pentru proiectul „Turism balnear dâmboviţean, tradiţie şi continuitate”

Autoritatea contractantă invită ofertanţii al căror obiect de activitate corespunde cerinţelor documentaţiei de atribuire anexată, să depună ofertă în scopul atribuirii contractului pentru prestarea Serviciilor de realizare carte şi album foto pentru proiectul „Turism balnear dâmboviţean, tradiţie şi continuitate”, Cod SMIS 20213


                  Documente

 

Invitatie de participare

REFERAT DE OPORTUNITATE
                - Documentatie de atribuire

Procedura de atribuire s-a anulat în conformitate cu art.209 alin.(1) lit.b) din O.U.G.nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare.   Vizualizare invitaţie de participare numărul 309170 din 09.08.2011.