29.03.2012

Autoritatea contractantă invită ofertanţii al căror obiect de activitate corespunde cerinţelor documentaţiei de atribuire anexată, să depună ofertă în scopul atribuirii contractului pentru prestarea Servicii de difuzare spot TV în cadrul proiectului “TURISM BALNEAR DÂMBOVITEAN, TRADITIE SI CONTINUITATE” cod SMIS 20213


Caiet sarcini - difuzare spot - turism balnear .doc
Clauze contractuale obligatorii-difuzare spot.doc
FisaDate_No23022_IP.pdf
Formulare - difuzare spot .doc
Invitatie de participare difuzare spot -turism balnear.doc
Referat de oportunitate-difuzare spot.doc
Clarificare spot.pdf