08.11.2011

Invitatie de participare la procedura de atribuire a contractului de publicitate media prin „cerere de oferte” pentru prestarea Serviciilor de realizare a materialelor pentru publicitatea outdoor (casete luminoase, indicatoare informative, indicatoare) pentru proiectul „Turism balnear dâmboviţean, tradiţie şi continuitate”


Autoritatea contractantă invită ofertanţii al căror obiect de activitate corespunde cerinţelor documentaţiei de atribuire anexată, să depună ofertă în scopul atribuirii contractului pentru prestarea Serviciilor de realizare a materialelor pentru publicitatea outdoor (casete luminoase, indicatoare informative, indicatoare) pentru proiectul „Turism balnear dâmboviţean, tradiţie şi continuitate”, Cod SMIS 20213


 

Invitatie de participare publicitate outdoor -turism balnear.doc 
Referat de oportunitate-publicitate outdoor.doc

Fisa de date_publicitate outdoor 1.doc
Caiet de sarcini - publicitate outdoor.doc
Formulare - publicitate outdoor.doc
Clauze contractuale obligatorii-publicitate outdoor 1.doc

Procedura de atribuire s-a anulat în conformitate cu art.209 alin.(1) lit.d) din O.U.G.nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare.   Vizualizare invitaţie de participare numărul 317185 din 07.11.2011 pe www.e-licitatie.ro
Data ultimei actualizări: 19.01.2012