02.11.2013

Invitaţie de participare în vederea achiziţiei de Servicii tipărire publicaţii si materiale promoţionale pentru proiectul „Reducerea riscurilor la nivel judeţean printr-o mai buna comunicare în cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă”

Invitație și Caiet de Sarcini - materiale promoționale