16.11.2013

INVITAȚIE DE PARTICIPARE în vederea achiziției de Servicii pentru elaborare, tipărire, multiplicare și distribuție ghid de îmbunătățire durabilă a eficacității organizaționale și management strategic în cadrul proiectului "Standarde înalte de cunoștințe și expertiză pentru funcționarii publici, instrument strategic de îmbunătățire durabilă a eficacității organizatorice a administrațiilor locale în județul Dâmbovița", cod SMIS – 21890

Invitație de participare, Caiet de sarcini, Scrisoare de înaintare, Declarații (format pdf)