18.01.2014

INVITAȚIE DE PARTICIPARE în vederea achiziției de servicii - Dezvoltare curricule programe de instruire și susținerea a 7 sesiuni de câte 3 zile pentru cursul: “Leadership” în administrația publică pentru proiectul "Standarde înalte de cunoștințe și expertiză pentru funcționarii publici, instrument strategic de îmbunătățire durabiliă a eficacității organizatorice a administrațiilor locale în județul Dâmbovița", cod SMIS – 21890

Invitație de participare, Caiet de sarcini, Scrisoare de înaintare, Declarații (format pdf)