30.11.2013

INVITAȚIE DE PARTICIPARE în vederea achiziției de Servicii de realizare de studii privind situația actuală a profilului leader-ului în administrația publică, a imaginii percepute de contribuabil referitor la unitatea administrativ teritorială … proiectul "Standarde înalte de cunoștințe și expertiză pentru funcționarii publici, instrument strategic de îmbunătățire durabilă a eficacității organizatorice a administrațiilor locale în județul Dâmbovița", cod SMIS - 21890

Invitație de participare, Caiet de sarcini, Scrisoare de înaintare, Declarații (format pdf)