18.01.2014

INVITAȚIE DE PARTICIPARE în vederea achiziției de produse - mobilier, 3 seturi ( birou, dulap si scaun) pentru proiectul "Standarde înalte de cunoștințe și expertiză pentru funcționarii publici, instrument strategic de îmbunătățire durabiliă a eficacității organizatorice a administrațiilor locale în județul Dâmbovița", cod SMIS - 21890

Invitație de participare, Caiet de sarcini, Scrisoare de înaintare, Declarații (format pdf)