20.09.2021

 

COMUNICAT DE PRESĂ

la finalizarea proiectului „Integrare prin educație și ocupare în Județul Dâmbovița”

 

Județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița a finalizat proiectul „Integrare prin educație și ocupare în județul Dâmbovița” POCU/138/4/1/115130.  

Proiectul a fost implementat de Județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița, în calitate de Solicitant, împreună cu Comuna Corbii Mari - Partener 1, Școala Gimnazială Corbii Mari – Partener 2, Școala Gimnazială Grozăvești – Partener 3, Asociația Atitudini și Alternative – Partener 4, IPA SA – Partener 5 și Fax Media Consulting SRL – Partener 6.

Obiectivul general al proiectului a fost reducerea riscului de sărăcie și excluziune socială pentru un număr de 560 de persoane care trăiesc în comunități marginalizate din comuna Corbii Mari, printr-o abordare bazată pe măsuri integrate, vizând îmbunătățiri sustenabile în ceea ce privește capitalul uman, ocuparea forței de muncă și condițiile sociale, medicale, juridice și de locuit.

Implementat pe durata a 42 de luni, în intervalul 22 martie 2018 – 20 septembrie 2021,  proiectul a fost realizat în Regiunea Sud-Muntenia, județul Dâmbovița, comuna Corbii Mari, și anume comunitatea marginalizată din satele Bărăceni, Corbii Mari, Grozăvești, Petrești, Podu Corbencii, Satu Nou, Ungureni și Vadu Stanchii.

Dintre principalele rezultate obținute menționăm: sprijin în domeniul educației pentru 200 persoane; sprijin pentru creșterea gradului de ocupare prin formare profesională și stimularea antreprenoriatului pentru 320 de beneficiari, adică peste 57% din grupul-țintă, din care minimum 80 persoane de etnie romă, adică peste 52% din numărul beneficiarilor de etnie romă implicați in proiect; dezvoltarea și furnizarea de servicii sociale si medicale de calitate pentru membrii grupului-țintă; îmbunătățirea condițiilor de locuit pentru minimum 40 gospodării; reglementarea actelor juridice pentru minimum 40 persoane; combaterea discriminării, promovarea multiculturalismului prin toate campaniile de informare și conștientizare ale proiectului, precum și implicarea activă în acțiuni de voluntariat a minimum 30 membri din grupul-țintă.

Valoarea totală estimată a proiectului a fost de 22.499.511,94 lei (inclusiv TVA), din care: 18.795.431,52 lei (inclusiv TVA) - valoarea eligibilă nerambursabilă, finanțată prin Fondul Social European, 3.139.635,64 lei (inclusiv TVA) - valoarea eligibilă nerambursabilă, finanțată din bugetul național, și 564.444,78 lei (inclusiv TVA) - valoarea cofinanțării eligibile.

          Proiectul a fost implementat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020  cofinanțat din Fondul Social European (FSE), Axa prioritară 4 - Incluziune socială și combaterea sărăciei. Obiectivul general al proiectului a fost reducerea riscului de sărăcie și excluziune socială pentru un număr de 560 de persoane care trăiesc în comunități marginalizate din comuna Corbii Mari, printr-o abordare bazată pe măsuri integrate, ce au vizat îmbunătățiri sustenabile în ceea ce privește capitalul uman, ocuparea forței de muncă și condițiile sociale, medicale, juridice și de locuit.

 

Responsabil

Telefon, fax

E-mail

Website

Județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița

+40 245 207600,

+40 245 212230

consjdb@cjd.ro

proiect.integrare2018@cjd.ro

www.cjd.ro