10.06.2008

Hotărâre privind aprobarea atribuirii traseelor judeţene

LISTA TRASEELOR JUDEŢENE ATRIBUITE - de Comisia paritară în baza rezultatelor licitaţiei electronice organizată de ASSI Bucureşti şi finalizată la data de 30.04.2008

LISTA TRASEELOR JUDEŢENE SUSPENDATE - de Comisia paritară în baza rezultatelor licitaţiei electronice organizată de ASSI Bucureşti şi finalizată la data de 30.04.2008

LISTA TRASEELOR JUDEŢENE ATRIBUITE - de Comisia paritară în baza rezultatelor licitaţiei electronice organizată de ASSI Bucureşti şi finalizată la data de 30.05.2008

Proces verbal comisie paritară

Proces verbal de afişare