29.05.2013

ANUNŢ PUBLICITAR privind valorificarea prin vânzare a cantităţii de 1386 mc masă lemnoasă pe picior existentă pe amplasamentul imobilului aflat în administrarea S.C. Parc Industrial Priboiu S.A.