04.02.2012

Anunț public și Caiet de Sarcini privind Efectuarea achiziției publice prin încredințare directă a serviciului de Servicii de organizare și derulare a procedurilor de achiziție din cadrul proiectului - "Managementul eficient al Rezervației Naturale Izvorul de la Corbii Ciungi"- Cod CPV 79418000-7

ANUNȚ

Consiliul Județean Dâmbovița, cu sediul în Târgovişte, str. Tricolorului nr.1, cod poştal 130060, cod fiscal 4280205, telefon 0245/207685, fax 0245/207658, beneficiar al Proiectului, “Managementul eficient al Rezervației Naturale Izvorul de la Corbii Ciungi”, anunță efectuarea achiziției publice prin încredințare directă a serviciului de  Servicii de organizare și derulare a procedurilor de achiziție din cadrul proiectului - "Managementul eficient al Rezervației Naturale Izvorul de la Corbii Ciungi"- Cod CPV 79418000-7.

În acest scop, vă rugăm să ne transmiteţi oferta dvs. care trebuie să corespundă caietului de sarcini anexat şi să includă modalitatea propusă de dumneavoastră pentru prestarea serviciilor de organizare și derulare a procedurilor de achiziții din cadrul proiectului “Managementul eficient al Rezervației Naturale Izvorul de la Corbii Ciungi .

Date privind oferta solicitatăpropunerea dumneavoastră de preţ pentru cerinţele mai sus specificate va cuprinde suma tuturor serviciilor, în lei, exclusiv T.V.A.

Pe tot parcursul îndeplinirii contractului nu se va modifica preţul acestuia. În cazul în care durata de prestare a serviciilor se va prelungi nu se va modifica preţul contractului.

Data limită de depunere a ofertei: 14  februarie  2012 ora 1200.

Perioada de valabilitate a ofertei va fi de 30 zile începând cu data limita de depunere a ofertei. Ofertantul are obligaţia de a menţine oferta valabilă pe toata perioada de valabilitate a ofertei.

Dacă sunteţi interesaţi, vă invităm să ne transmiteţi oferta dumneavoastră prin fax la numărul 0245/207658  sau la sediul Consiliului Judeţean Dâmboviţa, parter, Registratură.

CAIET DE SARCINI - Servicii de organizare și derulare a procedurilor de achiziție din cadrul proiectului “Managementul eficient al Rezervației Naturale Izvorul de la Corbii Ciungi” (format pdf)

Declaratie privind conflictul de interese (format pdf)           Declaratie privind conflictul de interese (format doc)