13.04.2022

Începând cu data de 18.04.2022 se deschide sesiunea de depunere a solicitărilor de către Unitățile administrativ – teritoriale în vederea finanțării prin PROGRAMUL JUDEȚEAN DE DEZVOLTARE LOCALĂ, în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului aprobat prin H.C.J. nr.291/2020, modificat și completat prin H.C.J.nr. 46/ 28.01.2022.

Data încheierii apelului de proiecte este 17.05.2022.

Detalii cu privire la implementarea programului se regăsesc în documentele atașate prezentului anunț.

Componența comisiei de selecție și evaluare a solicitărilor de finanțare în cadrul Programului Județean de Dezvoltare Locală, rămâne neschimbată, conform Dispoziției nr.522/08.06.2021.

 Componența comisiei pentru rezolvarea contestațiilor în legătură cu solicitările de finanțare transmise de către unitățile administrativ–teritoriale din județul Dâmbovița pentru realizarea proiectelor privind obiective de investiții/dotări, prin cofinanțare, acordată de către Consiliul Județean Dâmbovița în cadrul Programului Județean de Dezvoltare Locală, în cadrul Programului Județean de Dezvoltare Locală, rămâne neschimbată, conform Dispoziției nr.511/03.06.2021.

Hotărâre CJD nr.46/28.01.2022 (format PDF)

Anexa 1 la hotărâre (format DOC)

Anexa 2 la hotărâre - ghid (format DOC)

Anexa 1 - cerere (format DOC)

Anexa 2  Tabel centralizator Ghid (format DOC)

Anexa 3 Declaratie angajament - ghid (format DOC)

Anexa 4 - Declaratie ghid (format DOC)

Anexa 5 - la ghid (format DOC)

Anexa 6 - contract (format DOC)

Anexa 7 - Protocol (format DOC)

Anexa 8 - Cerere de plata (format DOC)

Anexa 9A - Raport final (format DOC)

Anexa 9B - Raport final (format XLS)

Anexa 10 - Panou  (format PDF)