09.07.2024
„CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu

„CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru modificarea proiectului "Drum de legătură la drumul național DN 71 pentru asigurarea optimizării traficului rutier și accesibilității în zonele urbane ale orașelor Pucioasa si Fieni", propus a fi amplasat în Brănești, Buciumeni, Fieni, Moțăieni, Pucioasa, județul Dâmbovița.

See more
06.06.2024
ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITĂRII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Dâmbovița în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ,, Asigurare utilități locuințe ANL – Utilități și dotări tehnico-edilitare din interiorul perimetrului destinate locuințelor de serviciu”, propus a fi amplasat în municipiul Târgoviște, Bd-ul Regele Carol I, nr.51, NFC 83492, jud. Dâmbovița.

See more