Turism

Judeţul Dâmboviţa are o suprafaţă de 4054 Km2 (1,70 % din suprafaţa ţării) repartizată astfel: 63 % - teren agricol, 29 % păduri şi 9 % curţi construcţii.

Judeţul Dâmboviţa este situat în partea central-sudică a ţării, suprapunându-se bazinelor hidrografice ale râurilor Ialomiţa şi Dâmboviţa.

Coordonate: este intersectat de paralela de 450 lat.N (N de Tătărani,Ocniţa) şi meridianul de 25,30 0 long. E

Judeţele vecine: Braşov, Prahova, Ilfov, Giurgiu, Teleorman şi Argeş.

Altitudinea maximă se înregistrează în vf. Omul (2505 m) din Munţii Bucegi, iar cea minimă de cca 120 -125 m, în Câmpia Titu.

Unităţile administrative componente ale judeţului sunt: 2 municipiu, 4 orase şi 78 comune cu 361 sate.

The content of this website doesn't necessary reflect the official position of the European Union or the Romanian Government.

Terms and conditions | Privacy Policy | Sitemap | Help
Copyright © 2012 Dâmboviţa County Council