Strategies

a) Naţionale:
• Strategia Actualizată a Guvernului României privind Accelerarea Reformei în Administraţia Publică (2004-2006);
• Strategia Guvernului privind Informatizarea Administraţiei Publice;
• Strategia naţională privind protecţia specială şi integrarea socială a persoanelor cu handicap din România;
• Strategia naţională privind dezvoltarea serviciilor publice de gospodărire comunală pe perioada 2001-2004 şi până în anul 2030;
• Plan naţional de gestionare a deşeurilor – plan naţional de etapă.
b) Judeţene:
• Programul de Dezvoltare Economico-Socială a judeţului Dâmboviţa pe anul 2006;
• Strategia Consiliului Judeţean Dâmboviţa de modernizare a administraţiei publice şi Planul de acţiune 2004-2007;
• Planul strategic anual de ordine publică şi indicatorii de performanţă pentru Inspectoratul de Poliţie al judeţului Dâmboviţa - 2006;
• Strategia actualizată a judeţului Dâmboviţa (2002-2004) şi obiectivele generale de acţiune până în anul 2007 în domeniul protecţiei copilului aflat în dificultate;
• Strategia judeţului Dâmboviţa (2004-2006) pentru protecţia şi integrarea socială a persoanelor cu handicap;
• Plan de măsuri edilitar – gospodăreşti pentru buna gospodărire a judeţului Dâmboviţa;
• Ghidul micromonografic al localităţilor judeţului Dâmboviţa.

The content of this website doesn't necessary reflect the official position of the European Union or the Romanian Government.

Terms and conditions | Privacy Policy | Sitemap | Help
Copyright © 2012 Dâmboviţa County Council